Bermaz Auto Berhad heeft aangekondigd dat de raad van bestuur een eerste interim-dividend van 5,00 sen enkelvoudig dividend per aandeel heeft goedgekeurd en vastgesteld voor het boekjaar dat eindigt op 30 april 2024 (het overeenkomstige kwartaal van het voorgaande jaar eindigend op 31 juli 2022 is 3,00 sen enkelvoudig dividend per aandeel). De datum van betaalbaarstelling is vastgesteld op 20 oktober 2023 en betaalbaar op 3 november 2023.