White River Soy Processing, LLC verwierf Benson Hill Ingredients, LLC voor ongeveer $72 miljoen op 13 februari 2024. Bij de sluiting werd $3,4125 miljoen van de aankoopprijs (de ? Holdback ?) en $4,95 miljoen van de aankoopprijs (de ? Carryback ?) ingehouden door White River. De Holdback, verminderd met eventuele bedragen die aan White River verschuldigd zijn onder de voorwaarden van de MIPA, zal binnen vijf dagen na de twaalfmaandelijkse verjaardag van de Afsluiting aan Verkoper worden betaald. De Carryback zal door White River aan Verkoper worden betaald krachtens de voorwaarden van een promesse die White River op 13 februari 2024 heeft ondertekend en die door Ingredients wordt gegarandeerd (de ? Promissory Note ?). Volgens de Promissory Note, en onder de voorwaarden ervan, zal de Carryback worden betaald in vier gelijke termijnen op 24 november 2024, 25 februari 2025, 25 mei 2025 en 25 augustus 2025.

White River Soy Processing, LLC heeft de overname van Benson Hill Ingredients, LLC op 13 februari 2024 afgerond.