Inloggen
E-mail
Wachtwoord
Paswoord weergeven
Bewaren
Bent u uw wachtwoord vergeten?
Gratis lid worden
Registreer
Registreer
Instellingen
Instellingen
Dynamische koersen 
OFFON
 1. Homepagina
 2. Aandelen
 3. BelgiŽ
 4. Euronext Bruxelles
 5. Belreca NV
 6. Nieuws
 7. Overzicht
    BELR   BE0020575115

BELRECA NV

(BELR)
Real-time koersen. Real Time Euronext Bruxelles - 20/10 16:30:04
158 EUR   --.--%
25/08BELRECA : Halfjaarlijks financieel verslag 2021
PU
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsOndernemingFinanciŽnBeursproducten 
OverzichtAl het nieuwsAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuws

Belreca : HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2021

25/08/2021 | 09:54

PERSBERICHT / GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE / Datum : 24/08/2021 Uur : 17.45

BELRECA

(BELGIAN RESOURCES AND CAPITAL COMPANY)

Beursnotering : Euronext Brussels ISIN code : BE0020575115

Naamloze vennootschap

BE 2018 Antwerpen 1, Van Putlei 74/76

0416.585.207 RPR Antwerpen

Niet BTW - plichtige

LEI-code 549300SCGRU5KSJ80H78

+32(0)3/286.71.86

Website : www.belreca.be

E-mail adres : info@belreca.be

HALFJAARLIJKS

FINANCIEEL VERSLAG

2021

(van 01/01/2021 t.e.m. 30/06/2021)

UITGEDRUKT IN EURO

BELRECA

RPR Antwerpen 0416.585.207

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG IN EURO

Dit verslag omvat :

 • de verkorte financiële overzichten;
 • een tussentijds jaarverslag en
 • een verklaring van de verantwoordelijke personen inzake de opstelling van dit verslag.

HALFJAARLIJKS FINANICEEL VERSLAG

opgesteld door de Raad van Bestuur van

20/08/2021

met betrekking tot de periode van :

01/01/2021

tot

30/06/2021

vorige periode :

- balans (activa en passiva)

31/12/2020

- resultatenrekening

01/01/2020

tot

30/06/2020

Het halfjaarlijks financieel verslag werd NIET gecontroleerd door de commissaris.

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats en functie bij Belreca, van de BESTUURDERS en COMMISSARISSEN :

Naam

Adres

Functie

VAN DE PUT Eric

c/o Belreca - Van Putlei 74/76

Voorzitter van de

Bestuurder van vennootschappen

2018 Antwerpen

Raad van Bestuur

GILLES DE PELICHY Marie

c/o Belreca - Van Putlei 74/76

Bestuurder

Bestuurder van vennootschappen

2018 Antwerpen

VAN DE PUT Caroline

c/o Belreca - Van Putlei 74/76

Bestuurder

Bestuurder van vennootschappen

2018 Antwerpen

MARINUS Benoit

c/o Belreca - Van Putlei 74/76

Bestuurder

Bestuurder van vennootschappen

2018 Antwerpen

CALLENS, PIRENNE, THEUNISSEN

Jan Van Rijswijcklaan 10

Commissaris

& CO Bedrijfsrevisoren B.V.C.V.

2018 Antwerpen

BE 0427.897.088

België

Lidmaatschapnr. : B00003

Vertegenwoordigd door

CALLENS Philip, bedrijfsrevisor

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie.

De Raad van Bestuur verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Het halfjaarlijks financieel verslag werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant die niet de commissaris is.

2

BELRECARPR Antwerpen 0416.585.207

VERKORT FINANCIEEL OVERZICHT

ACTIVA

30/06/2021

31/12/2020

Financiële vaste activa

42.318.659

40.925.400

Andere financiële vaste activa

42.318.659

40.925.400

Aandelen

42.318.659

40.925.400

Vorderingen op ten hoogste één jaar

277.613

313.384

Overige vorderingen

277.613

313.384

Liquide middelen

1.369.435

1.578.407

TOTAAL DER ACTIVA

43.965.707

42.817.191

PASSIVA

30/06/2021

31/12/2020

EIGEN VERMOGEN

43.911.707

41.807.290

Kapitaal

8.280.197

8.280.197

Geplaatst kapitaal

8.280.197

8.280.197

Reserves

29.828.019

29.828.019

Wettelijke reserve

828.019

828.019

Beschikbare reserves

29.000.000

29.000.000

Overgedragen winst of overgedragen verlies

3.699.074

3.699.074

Winst of verlies van het lopend boekjaar

2.104.417

Schulden op ten hoogste één jaar

0

1.009.901

Handelsschulden

0

0

Schulden met betrekking tot belastingen

0

0

Overige schulden

0

1.009.901

Overlopende rekeningen

54.000

0

TOTAAL DER PASSIVA

43.965.707

42.817.191

RESULTATENREKENING

30/06/2021

30/06/2020

Bedrijfskosten

76.664

73.612

Diensten en diverse goederen

76.563

73.512

Andere bedrijfskosten

101

100

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

-76.664

-73.612

Financiële opbrengsten

2.229.126

4.015.412

Opbrengsten uit financiële vaste activa

835.866

516.282

Andere financiële opbrengsten

0

0

Niet-reccurente financiële opbrengsten

1.393.260

3.499.130

Financiële kosten

48.045

3.496.754

Waardeverminderingen op vlottende activa

0

0

Andere financiële kosten

48.045

56.325

Niet-reccurente financiële kosten

0

3.440.429

Winst (verlies) van het lopend boekjaar vóór belasting

2.104.417

445.046

Belastingen op het resultaat

0

0

Belastingen

0

0

Regulariseringen van belastingen en terugnemingen van

voorzieningen voor belastingen

0

0

Winst (verlies) per 30 juni

2.104.417

445.046

3

BELRECA

RPR Antwerpen 0416.585.207

30/06/2021

31/12/2020

STAAT VAN DE FINANCIELE VASTE ACTIVA

ANDERE FINANCIELE VASTE ACTIVA Aandelen

Aanschaffingswaarde per einde van het vorig boekjaar

xxxxxxxxx

44.504.787

Mutaties tijdens het 1° semester

- Aanschaffingen

0

- Overdrachten en buitengebruikstellingen

0

- Overboeking van een post naar een andere (+) (-)

Aanschaffingswaarde op het einde van het 1° semester

44.504.787

Waardeverminderingen per einde van het vorig boekjaar

xxxxxxxxx

3.579.388

Mutaties tijdens het 1° semester

- Geboekt

0

- Teruggenomen

1.393.260

- Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

- Overgeboekt van een post naar een andere (+) (-)

Waardeverminderingen per einde van het 1° semester

2.186.128

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET 1° SEMESTER

42.318.659

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

Aandelen

0

0

Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag

0

0

Niet-opgevraagd bedrag

0

0

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen

0

0

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van hoogstens één maand

OVERLOPENDE REKENINGEN

0

0

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk

bedrag voorkomt

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEEL-

30/06/2021

HOUDERSSTRUCTUUR

STAAT VAN HET KAPITAAL

Maatschappelijk kapitaal

Geplaatst kapitaal per einde van het vorig boekjaar

xxxxxxxxx

8.280.197

Geplaatst kapitaal per einde van het 1° semester

8.280.197

Bedragen

Aantal eenheden

Wijzigingen tijdens het 1° semester

Samenstelling van het kapitaal

Soorten aandelen

Aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde

8.280.197

315.594

Aandelen op naam

217.578

Gedematerialiseerde aandelen

98.016

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING PER EINDE VAN HET 1° SEMESTER, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN.

ZIE VERDER PAGINA 7.

4

BELRECA

RPR Antwerpen 0416.585.207

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

30/06/2021

Belastingen

Niet-vervallen belastingschulden

0

BEDRIJFSRESULTATEN

30/06/2021

30/06/2020

Andere bedrijfskosten

Bedrijfsbelastingen en -taksen

101

100

Andere

0

0

FINANCIELE RESULTATEN

30/06/2021

30/06/2020

RECURRENTE FINANCIELE OPBRENGSTEN

Andere financiële opbrengsten

Uitsplitising van de overige financiële opbrengsten

Meerwaarden op de realisatie van vlottende activa

0

0

Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta

0

0

RECURRENTE FINANCIELE KOSTEN

Waardeverminderingen op vlottende activa

Geboekt

0

0

Teruggenomen

0

0

NIET-RECURRENTE FINANCIELE OPBRENGSTEN EN KOSTEN

30/06/2021

30/06/2020

Niet-recurrente financiële opbrengsten

1.393.260

3.499.130

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa

1.393.260

167.367

Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa

0

3.331.763

Schadevergoeding Fortis aandelen (Forsettlement)

0

Niet-reccurente financiële kosten

0

3.440.429

Waardeverminderingen op financiële vaste activa

0

3.440.429

Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa

0

0

BELASTINGEN EN TAKSEN

30/06/2021

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

0

Belastingen op het resultaat van het 1° semester

- Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen

130.470

- Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen

130.470

- Geraamde belastingsupplementen

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren

 • Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen
 • Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd
  Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit de staat, en de geraamde belastbare winst

- Definitief belaste inkomsten

835.866

- Herneming voorheen geboekte waardeverm. op geldbelegg.

0

- Gerealiseerde meerwaarden op geldbeleggingen

0

- Geboekte waardeverminderingen op geldbeleggingen

0

- Gerealiseerde minderwaarden op geldbeleggingen

0

5

Disclaimer

Belreca NV published this content on 24 August 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 August 2021 07:53:02 UTC.


© Publicnow 2021
Nieuws over BELRECA NV
25/08BELRECA : Halfjaarlijks financieel verslag 2021
PU
Meer nieuws
FinanciŽle cijfers
Omzet 2020 - - -
Nettowinst (verlies) 2020 2,24 M 2,62 M -
Netto kaspositie 2020 1,58 M 1,84 M -
Koers/winst verhouding 2020 15,7x
Dividendrendement 2020 2,86%
Marktkapitalisatie 49,9 M 58,0 M -
Beurskap. / Omzet 2019 -
Beurskap. / Omzet 2020 -
Aantal werknemrs -
Percentage vrij verhandelbaar 20,7%
Grafiek BELRECA NV
Duur : Periode :
Belreca NV : Grafische technische analyse Belreca NV | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Trends in de technische analyse BELRECA NV
Korte termijnMiddellange termijnLange termijn
TrendsNeutraalBullishBullish
Evolutie van de resultatenrekening
Managers en directeuren
Eric van de Put Chairman
Benoit Marinus Secretary, Executive Director & Compliance Officer
Caroline van de Put Independent Director
Didier GillŤs de Pťlichy Non-Executive Director
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
BELRECA NV41.07%58
BLACKROCK, INC.26.81%139 065
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC.42.02%95 793
UBS GROUP AG28.87%60 942
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)40.69%49 310
T. ROWE PRICE GROUP, INC.36.59%46 928