Bell Equipment Limited heeft de winstverwachting voor het jaar eindigend op 31 december 2023 herzien. Aandeelhouders worden verwezen naar de trading statement die op 7 november 2023 op SENS is gepubliceerd, waarin werd gemeld dat het bedrijf verwachtte een winst per aandeel en een nominale winst per aandeel van ten minste 750 cent te rapporteren, een stijging van respectievelijk 272 cent per aandeel of 57% en 277 cent per aandeel of 59%, voor het jaar dat eindigde op 31 december 2023, vergeleken met de winst per aandeel en de nominale winst per aandeel van respectievelijk 478 cent en 473 cent voor het jaar dat eindigde op 31 december 2022. Aandeelhouders worden erop gewezen dat de winst per aandeel en de nominale winst per aandeel van de Vennootschap voor het jaar dat eindigde op 31 december 2023 naar verwachting tussen 780 cent en 820 cent per aandeel zullen liggen, of tussen 302 cent of 63% en 342 cent of 72% per aandeel hoger voor de winst per aandeel en tussen 307 cent of 65% en 347 cent of 73% per aandeel hoger voor de nominale winst per aandeel, vergeleken met de winst per aandeel en de nominale winst per aandeel van respectievelijk 478 cent en 473 cent voor het jaar dat eindigde op 31 december 2022.

De verwachte winststijging is voornamelijk te danken aan sterkere marktomstandigheden.