Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company Limited heeft een winstverwachting afgegeven voor het jaar dat eindigt op 31 december 2023. Voor het jaar dat eindigde op 31 december 2023 verwacht het bedrijf een daling van de inkomsten van de Groep met 11% tot 15% en een daling van de winst na belastingen van de Groep met 18% tot 22% ten opzichte van de overeenkomstige periode in 2022. De verwachte daling van de inkomsten en winst na belastingen van de Groep voor het jaar dat eindigde op 31 december 2023 is voornamelijk toe te schrijven aan een afwijking tussen de feitelijke marktomstandigheden en de vraag na de pandemie van de verwachting, waarbij sommige distributeurs op het Chinese vasteland nog steeds de eigen producten van de Groep uitlaadden in 2023, wat de verkoop van de eigen producten van de Groep op het Chinese vasteland heeft beïnvloed.

Het management van het Bedrijf heeft onmiddellijk een aantal noodmaatregelen genomen, waaronder het versterken van de opbouw van distributiekanalen en marketingpromotie enz. om de marketingomgeving te optimaliseren en zo de winstgevendheid van de Groep te verbeteren.