De raad van bestuur van Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company Limited heeft aangekondigd dat de heer Gu Hai Ou met ingang van 13 december 2023 is benoemd tot uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, voorzitter van de raad van bestuur en gevolmachtigd vertegenwoordiger van de Vennootschap onder Regel 3.05 van de Regels voor de notering van effecten op The Stock Exchange of the Hong Kong Limited. Gu Hai Ou, 58 jaar oud, is momenteel vice general manager en lid van het Permanent Comité van het Partijcomité van China Beijing Tong Ren Tang Group Co. Ltd., en de vicepresident van de China Association of Traditional Chinese Medicine, evenals uitvoerend bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur van Tong Ren Tang Technologies Co.

Ltd. sinds 11 juni 2019. Hij heeft zijn ontslag als uitvoerend bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van Tong Ren Tang Technologies ingediend op 13 december 2023, dat van kracht zal worden nadat de nieuwe uitvoerend bestuurder is gekozen op de te houden algemene vergadering van Tong Ren Tang Technologies. De heer Gu trad in 1991 in dienst bij de Beijing Tong Ren Tang Group en was voorheen vice general manager, hoofdingenieur, directeur en voorzitter van de raad van bestuur van Beijing Tong Ren Tang Company Limited.

De heer Gu studeerde in juli 1986 af met een bachelorgraad aan de Shanghai University of Traditional Chinese Medicine en behaalde in juli 1991 een mastergraad in medische wetenschappen aan de Beijing University of Chinese Medicine. De heer Gu heeft de titel van onderzoeker en is ook een gediplomeerd apotheker. De heer Gu zal in functie blijven tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap na zijn benoeming en zal, indien hij daar door de aandeelhouders van de Vennootschap wordt herkozen, ten minste om de drie jaar aftreden en herkozen worden op de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap.

Tussen de Vennootschap en de heer Gu is op 13 december 2023 een dienstverleningsovereenkomst gesloten voor een periode van drie jaar.