Beijing Certificate Authority Co, Ltd. heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2020. Voor het halfjaar kondigde het bedrijf een omzet aan van CNY 200,332 miljoen, vergeleken met CNY 256,620 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsverlies bedroeg CNY 14,323 miljoen, tegen een bedrijfsresultaat van CNY 32,065 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg CNY 13,305 miljoen, tegen een netto-inkomen van CNY 26,777 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg CNY 0,0739, tegen een gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van CNY 0,1488 een jaar geleden.