Onder verwijzing naar BCPG Public Company Limited ("de Onderneming") geïnformeerd over de besluiten van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2023 Agenda 4 over de overweging van de verkiezing van bestuurders ter vervanging van degenen die aftraden wegens het einde van de termijn, waren er 2 onafhankelijke bestuurders /Audit Committee leden namelijk, Mevr. Vilai Chattanrassamee, Onafhankelijk Bestuurder en Voorzitter van het Auditcomité en de heer Surin Chiravisit, Onafhankelijk Bestuurder en Auditcomité die beiden de bestuurders waren die op de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2023 aftraden en niet in aanmerking kwamen voor herbenoeming als bestuurder van de Vennootschap voor een nieuwe termijn. Daarom zijn beide bestuurders ook teruggetreden uit het Auditcomité in dezelfde periode als eerder vermeld. Vervolgens heeft de heer Theeraj Athanavanich, onafhankelijk bestuurder en bestuurder van het Auditcomité, de vennootschap een brief gestuurd om kennis te geven van zijn ontslag als bestuurder en lid van het Auditcomité van de vennootschap, dat ingaat op 12 april 2023.