BERLIJN (dpa-AFX) - Energie-intensieve bedrijven in Duitsland kunnen nu een beroep doen op een nieuw, door de overheid gesubsidieerd instrument ter waarde van miljarden. In het kader van de zogenaamde klimaatbeschermingscontracten financiert de staat nieuwe, klimaatvriendelijkere productieprocessen en neemt de extra kosten op zich totdat deze gunstiger en dus concurrerender zijn geworden. Van de bedrijven wordt dan verwacht dat ze het geld terugbetalen. Er is vier miljard euro voor een periode van maximaal 15 jaar beschikbaar voor de eerste biedronde die nu is geopend, zoals het Bondsministerie van Economische Zaken dinsdag in Berlijn heeft aangekondigd.

Bedrijven die afgelopen zomer met succes hebben deelgenomen aan de voorbereidende procedure, mogen een bod uitbrengen. Ze hebben vier maanden de tijd om een offerte in te dienen. De contracten worden vervolgens gegund aan de meest kosteneffectieve bieders. Sectoren zoals de papier-, glas-, staal- en chemische industrie komen in aanmerking. Volgens het ministerie moet tijdens de looptijd van het programma tot 2045 in totaal ongeveer 350 miljoen ton kooldioxide worden vermeden.

De Federatie van Duitse Industrieën (BDI) verwelkomde de lancering van de aanbestedingen. "Uitgebreide overheidssteun is nodig om de politiek gewenste transformatie naar klimaatneutraliteit in korte tijd te laten slagen," zei BDI-voorzitter Siegfried Russwurm, die wees op de hoge kosten van de omschakeling. Na het begrotingsoordeel zou er in het lopende jaar aanzienlijk minder geld beschikbaar zijn voor klimaatbeschermingsovereenkomsten dan oorspronkelijk gepland. De bondsregering moet de financiering voor de komende jaren veiligstellen./hrz/DP/mis