Bausen Inc. heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2021. Voor het halfjaar kondigde het bedrijf een omzet aan van 963,447 miljoen TWD, vergeleken met 569,611 miljoen TWD een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg 117,514 miljoen TWD, vergeleken met 51,631 miljoen TWD een jaar geleden. De nettowinst bedroeg TWD 83,241 miljoen tegen TWD 30,141 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg TWD 4,36 vergeleken met TWD 1,67 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 4,34 TWD tegen 1,65 TWD een jaar geleden.