Barloworld Limited heeft tijdens haar AVA op 16 februari 2024 de verkiezing van de heer V Nkonyeni tot lid en voorzitter van de auditcommissie goedgekeurd. Andere leden van de auditcommissie zijn de heer N Chiaranda, mevrouw NP Mnxasana en mevrouw BO Odunewu.