(ABM FN) Barco heeft in het derde kwartaal minder dan verwacht gepresteerd. Dit bleek woensdagochtend uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. 

De omzet van Barco bedroeg 229,6 miljoen euro, of 12 procent minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De consensus lag op een omzet van 263,0 miljoen euro, vergeleken met 262,2 miljoen euro in het derde kwartaal van 2022.

De orders ter waarde van 239,9 miljoen euro in het derde kwartaal waren vrijwel gelijk ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, met groei voor Enterprise en Entertainment en een daling bij Healthcare. De analisten hadden gerekend op een groei van de orders in het derde kwartaal tot 251,2 miljoen euro.

Gezien de moeilijke marktomstandigheden verwacht het management dat de omzet voor het volledige boekjaar in lijn zal zijn met die over vorig jaar, terwijl eerder nog werd uitgegaan van groei. En het management verwacht daarnaast voor 2023 een EBITDA-marge van ongeveer 14 procent.

Voor heel 2023 gaat de analistenconsensus uit van een orderinstroom van 1,10 miljard en een omzet van 1,11 miljard euro. In beide gevallen betekent dit een stijging van ongeveer 4 procent ten opzichte van 2022.

Het orderboek stond na drie kwartalen op 523,4 miljoen euro, een groei van 3 procent ten opzichte van 505,8 miljoen euro eind juni dit jaar.

De book-to-bill ratio voor het derde kwartaal lag boven de 1.

Er waren grote regionale verschillen. De vraag in Azië bleef zwak, als gevolg van lager dan verwachte investeringsniveaus in China. In Amerika groeiden de orders, met belangrijke winsten in de segmenten Cinema en Large Videowalls, gedeeltelijk gecompenseerd door lagere orders in Healthcare. In Europa daalde het orderniveau, vooral door Entertainment.

In het derde kwartaal van 2023 nam de tegenwind van het tweede kwartaal toe.

Het verwachte herstel in China van de coronapandemie is uitgebleven, wat een impact heeft op de resultaten en groeivooruitzichten voor dit jaar.

In de belangrijkste markten ziet Barco een gemengd beeld: de gezondheidszorg en het bedrijfsleven worden geconfronteerd met een zwakkere vraag in verband met de steeds moeilijkere macro-economische omstandigheden. Aan de andere kant blijft de entertainmentmarkt voortbouwen op het sterke momentum dat vorig jaar begon.

De omzetgroei van 2024 zal afhangen van de evolutie van de algemene marktomstandigheden. Het management herbevestigt echter zijn langetermijnverwachting om terug te keren naar een hoge enkelcijferige omzetgroei.

Ook de verwachting voor een EBITDA-marge tussen 14 en 18 procent voor 2024 en de jaren daarna werd bevestigd.

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer