1. Homepagina
  2. Aandelen
  3. BelgiŽ
  4. Euronext Bruxelles
  5. Banque nationale de Belgique
  6. Nieuws
  7. Overzicht
    BNB   BE0003008019

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

(BNB)
  Rapport
Real Time Euronext Bruxelles  -  23/05 17:35:09 CEST
1650.00 EUR    0.00%
14/04BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE : Oproeping tot de gewone algemene vergadering van de Nationale Bank van BelgiëPDF
PU
13/04Banque nationale de Belgique Société anonyme maakt resultaten bekend voor het volledige jaar eindigend op 31 december 2021
CI
11/04BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE : De impact van veranderingen in woningkenmerken en -voorkeuren op de Belgische woningprijzen
PU
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsOndernemingFinanciŽnBeursproducten 
OverzichtAl het nieuwsAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuws

Banque nationale de Belgique : Perscommuniquť - INR - Regionale rekeningen - Variabelen per industrie PDF

28/01/2022 | 12:08

Instituut voor de nationale rekeningen

2022-01-28

PERSBERICHT

Links:

Infografieken

Publicatie

NBB.Stat

Algemene informatie

2020: Historische daling van de economische bedrijvigheid in de drie gewesten van het land

Ongeveer een derde vande inkrimping van detoegevoegde waarde in Vlaanderen, Brussel en Wallonië is toe te schrijven aan een daling van de activiteiten in de handel en de horeca

In 20201 werd de economische bedrijvigheid2 in Wallonië sterker getroffen door de gezondheidscrisis dan die in de beide andere gewesten. Ze daalde er met -5,8 %, tegen -5,1 % in Vlaanderen en -5,2 % in Brussel. In de drie gewesten droegen vrijwel alle bedrijfstakken bij tot de inkrimping van de economische activiteit. Als rechtstreeks gevolg van de beperkende maatregelen om de verspreiding van de pandemie tegen te gaan, zorgden de handel en de horeca voor ongeveer een derde van de totale krimp met een negatieve bijdrage van -1,8 procentpunt in Vlaanderen en Wallonië en -1,7 procentpunt in Brussel. Daarnaast waren ook de administratieve en ondersteunende diensten, de gezondheidszorg en de bedrijfstak vervoer en opslag samen goed voor bijna een derde van de daling in ieder gewest, met een negatieve bijdrage van -1,8 procentpunt in Wallonië en Vlaanderen en -1,4 procentpunt in Brussel.

ONTWIKKELING VAN DE ECONOMISCHE ACTIVITEIT PER GEWEST (%)

4.0

1.6

1.8

2.2

2.0

Brussel

0.0

Vlaanderen

-2.0

Wallonië

-4.0

België

-6.0

-5.3

2017

2018

2019

2020

Bron: INR.

In Brussel droeg de bedrijfstak 'financiële activiteiten en verzekeringen', mede door haar belangrijk aandeel in de totale toegevoegde waarde, eveneens zeer sterk bij tot de daling van de economische bedrijvigheid (-0,8 procentpunt). De bedrijfstak openbaar bestuur leverde daarentegen een licht positieve bijdrage (+0,2 procentpunt).

In Vlaanderen waren het vooral de chemische nijverheid, de productie en distributie van energie en openbaar bestuur die positief bijdroegen tot de groei.

In Wallonië had ook de bouwnijverheid een aanzienlijk negatieve impact (-0,4 procentpunt) op de inkrimping van de economische activiteit. De farmaceutische nijverheid, daarentegen, leverde er een positieve bijdrage (+0,3 procentpunt).

1 De cijfers voor het jaar 2020 werden geraamd volgens de zogenoemde 'voorlopige' methode. De resultaten voor de voorgaande jaren werden geraamd volgens de zogeheten 'definitieve' methode.

2 Gemeten op basis van de bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen naar volume.

Communicatie

de Berlaimontlaan 14

tel. + 32 2 221 46 28

BTW BE 0203.201.340

Nationale Bank van België n.v.

BE-1000 BRUSSEL

www.nbb.be

RPR Brussel

2.

BEDRIJFSTAKKEN MET DE GROOTSTE IMPACT OP DE ONTWIKKELING VAN DE ECONOMISCHE ACTIVITEIT PER GEWEST, IN 2020

(bijdrage tot de ontwikkeling in procentpunten)

Bedrijfstak (A38)

Brussel

Vlaanderen

Wallonië

Chemische nijverheid (CE)

0,0

0,2

0,0

Farmaceutische nijverheid (CF)

0,0

0,0

0,3

Productie en distributie van energie (DD)

0,1

0,1

0,1

Bouwnijverheid (FF)

-0,2

-0,2

-0,4

Groot- en detailhandel; reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen (GG)

-0,7

-0,9

-1,0

Vervoer en opslag (HH)

-0,3

-0,5

-0,4

Verschaffen van accommodatie en maaltijden (II)

-1,0

-0,9

-0,8

Financiële activiteiten en verzekeringen (KK)

-0,8

-0,1

-0,2

Administratieve en ondersteunende diensten (NN)

-0,6

-0,7

-0,6

Openbaar bestuur en defensie, verplichte sociale verzekeringen (OO)

0,2

0,1

0,1

Onderwijs (PP)

-0,1

-0,2

-0,3

Menselijke gezondheidszorg (QA)

-0,5

-0,6

-0,8

Totale groei van de economische bedrijvigheid

-5,2

-5,1

-5,8

Bron: INR.

De werkgelegenheid hield beter stand in Vlaanderen dan in Brussel en in Wallonië

In 20201 vertraagde de groei van de totale werkgelegenheid in de drie gewesten aanzienlijk ten opzichte van het voorgaande jaar, net als die voor België als geheel (-1,6 procentpunt).

Niettegenstaande de regionale ontwikkelingen dicht bij elkaar lagen, waren ze toch tegengesteld. In Vlaanderen hield de werkgelegenheid beter stand dan in de twee andere gewesten. Ze steeg er met 5 600 personen (+0,2 %), terwijl ze terugliep met 3 400 personen in Wallonië (-0,3 %) en met 3 000 personen in Brussel (-0,4 %). De betere resultaten voor de totale werkgelegenheid in Vlaanderen waren toe te schrijven aan, enerzijds, een sterkere groei van de zelfstandige werkgelegenheid (+2,3 %, tegen respectievelijk +1,1 % en +0,7 % in Brussel en in Wallonië) en, anderzijds, een iets kleinere daling van de loontrekkende werkgelegenheid (-0,3 %, tegen -0,6 % en -0,5 % in Brussel en in Wallonië).

In de drie gewesten was de daling van het aantal loontrekkenden vooral te wijten aan enkele bedrijfstakken. De verliezen waren het grootst in de administratieve en ondersteunende diensten ten behoeve van bedrijven en de horeca en zijn daar onder meer toe te schrijven aan de beëindiging of niet-verlenging van tijdelijke arbeids- overeenkomsten, waarvan die bedrijfstakken doorgaans veelvuldig gebruik maken. In andere bedrijfstakken, zoals de verwerkende nijverheid en de overige diensten, bleef de daling van het aantal loontrekkenden beperkt. In een aantal bedrijfstakken, zoals de overige zakelijke dienstverlening, het onderwijs, de gezondheidszorg of de maatschappelijke dienstverlening, nam de loontrekkende werkgelegenheid zelfs toe.

BEDRIJFSTAKKEN MET DE GROOTSTE IMPACT OP DE ONTWIKKELING VAN DE LOONTREKKENDE

WERKGELEGENHEID PER GEWEST, IN 2020 (bijdrage tot de ontwikkeling in procentpunten)

Bedrijfstak (A38)

Brussel

Vlaanderen

Wallonië

Groot- en detailhandel; reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen (GG)

-0,1

0,0

-0,1

Verschaffen van accommodatie en maaltijden (II)

-0,4

-0,3

-0,2

Financiële activiteiten en verzekeringen

-0,2

0,0

-0,1

Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening, hoofdkantoren, adviesbureaus,

0,1

0,2

0,1

architecten en ingenieurs, technische testen en toetsen (MA)

Administratieve en ondersteunende diensten (NN)

-0,5

-0,7

-0,5

Onderwijs (PP)

0,2

0,1

0,1

Menselijke gezondheidszorg (QA)

0,1

0,1

0,1

Maatschappelijke dienstverlening (QB)

0,1

0,1

0,1

Totale groei van de werkgelegenheid van loontrekkenden (in %)

-0,6

-0,3

-0,5

waarvan: Bijdrage van de overheidssector

0,4

0,1

0,1

Bijdrage van de private sector

-1,0

-0,4

-0,6

Bron: INR.

  • De cijfers voor het jaar 2020 werden geraamd volgens de zogenoemde 'voorlopige' methode. De resultaten voor de voorgaande jaren werden geraamd volgens de zogeheten 'definitieve' methode.

Communicatie

de Berlaimontlaan 14

tel. + 32 2 221 46 28

BTW BE 0203.201.340

Nationale Bank van België n.v.

BE-1000 BRUSSEL

www.nbb.be

RPR Brussel

3.

Onderstaande tabel bevat de statistieken van de regionale rekeningen betreffende de economische bedrijvigheid en de werkgelegenheid van de laatste drie beschikbare jaren. Al de naar werkplaats uitgesplitste variabelen van de regionale rekeningen (waaronder het arbeidsvolume, de door loontrekkenden/zelfstandigen gewerkte uren, de beloning van werknemers en de bruto-investeringen in vaste activa) vanaf het jaar 2003 zijn beschikbaar op de website van de Bank, namelijk in de statistische gegevensbank NBB.Stat. De naar woonplaats uitgesplitste variabelen van de regionale rekeningen (rekening van de huishoudens en consumptieve bestedingen per sector) zijn eveneens beschikbaar op het portaal NBB.Stat, vanaf het jaar 1995/1999.

SLEUTELVARIABELEN VAN DE REGIONALE REKENINGEN NAAR WERKPLAATS3

In absolute cijfers (€

Aandeel van elk

Veranderingspercentage t.o.v. het vorige jaar

Gemiddelde

mln. of aantal

gewest in het Rijk (%)

(%)

jaarlijkse groei

personen)

2019

2019

2018

2019

2020

2011-2020

Bruto toegevoegde waarde naar volume (referentiejaar 2015) - Economische groei

Brussel

73.847,6

18,5

1,2

2,9

-5,2

0,3

Vlaanderen

231.474,5

58,1

1,6

1,9

-5,1

1,1

Wallonië

92.909,4

23,3

2,9

2,6

-5,8

0,7

het Rijk

398.454,6

100,0

1,8

2,2

-5,3

0,8

Bruto toegevoegde waarde tegen lopende prijzen

Brussel

78.188,1

18,3

2,3

4,1

-3,8

2,0

Vlaanderen

248.905,7

58,3

3,1

3,8

-4,0

2,5

Wallonië

99.559,2

23,3

4,6

4,6

-4,1

2,2

het Rijk

426.900,0

100,0

3,3

4,1

-4,0

2,4

Totaal werkzame personen (aantal personen)

Brussel

713.533,0

14,6

0,7

1,2

-0,4

0,5

Vlaanderen

2.878.877,0

58,8

1,7

1,9

0,2

1,0

Wallonië

1.300.349,0

26,6

1,3

1,2

-0,3

0,7

het Rijk

4.895.228,0

100,0

1,5

1,6

0,0

0,9

Loontrekkenden (aantal personen)

Brussel

629.232,0

15,4

0,5

1,1

-0,6

0,2

Vlaanderen

2.375.634,0

58,3

1,7

1,8

-0,3

0,9

Wallonië

1.069.168,0

26,2

1,3

1,4

-0,5

0,7

het Rijk

4.076.503,0

100,0

1,4

1,6

-0,4

0,8

Zelfstandigen (aantal personen)

Brussel

84.301,0

10,3

2,4

1,7

1,1

2,3

Vlaanderen

503.243,0

61,5

1,8

2,4

2,3

1,4

Wallonië

231.181,0

28,2

1,1

0,5

0,7

0,9

het Rijk

818.725,0

100,0

1,7

1,8

1,7

1,3

Bron: INR

3

Het verschil tussen de cijfers voor België en de som van de drie gewesten is toe te schrijven aan het extraregionaal gebied.

Communicatie

de Berlaimontlaan 14

tel. + 32 2 221 46 28

BTW BE 0203.201.340

Nationale Bank van België n.v.

BE-1000 BRUSSEL

www.nbb.be

RPR Brussel

Disclaimer

National Bank of Belgium published this content on 28 January 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 January 2022 11:07:07 UTC.


© Publicnow 2022
Nieuws over BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
14/04BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE : Oproeping tot de gewone algemene vergadering van de Nationa..
PU
13/04Banque nationale de Belgique Société anonyme maakt resultaten bekend voor het volledige..
CI
11/04BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE : De impact van veranderingen in woningkenmerken en -voorkeur..
PU
04/04BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE : Een nieuwe toepassing voor de Balanscentrale van de Nationa..
PU
30/03Winst NBB halveert
AM
30/03BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE : Resultaat en winstverdeling voor het boekjaar 2021PDF
PU
30/03BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
29/03BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
29/03BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
28/03BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
Meer nieuws
FinanciŽle cijfers
Omzet
Nettowinst (verlies)
Nettoschuld
Koers/winst-verhouding
Dividendrendement
Marktkapitalisatie 660 M 705 M -
Beurskap. / Omzet -1
Beurskap. / Omzet 0
Aantal werknemrs -
Percentage vrij verhandelbaar 50,0%
Grafiek BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
Duur : Periode :
Banque nationale de Belgique : Grafische technische analyse Banque nationale de Belgique | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Trends in de technische analyse BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
Korte termijnMiddellange termijnLange termijn
TrendsdalerNeutraalNeutraal
Evolutie van de resultatenrekening
Managers en directeuren
H. Famerťe Head-Economics & Research
An Swalens Head-Information Technology
Jean Hilgers Treasurer & Director
Pierre Wunsch Governor
Vincent Magnťe Director
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE0.00%696
JPMORGAN CHASE & CO.-25.90%344 634
BANK OF AMERICA CORPORATION-23.89%272 806
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED5.68%237 934
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION3.89%180 416
WELLS FARGO & COMPANY-13.15%157 944