Inloggen
E-mail
Wachtwoord
Paswoord weergeven
Bewaren
Bent u uw wachtwoord vergeten?
Gratis lid worden
Registreer
Registreer
Instellingen
Instellingen
Dynamische koersen 
OFFON
 1. Homepagina
 2. Aandelen
 3. BelgiŽ
 4. Euronext Bruxelles
 5. Banque nationale de Belgique
 6. Nieuws
 7. Overzicht
    BNB   BE0003008019

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

(BNB)
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsOndernemingFinanciŽnBeursproducten 
OverzichtAl het nieuwsAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuws

Banque nationale de Belgique : Perscommuniquť - INR - Kwartaalsectorrekeningen (2021-II)PDF

22/10/2021 | 11:14

Instituut voor de nationale rekeningen

2021-10-22

PERSBERICHT

Links:

Infografieken

NBB.Stat

Algemene informatie

Niet-financiële rekeningen van de institutionele sectoren - tweede kwartaal 2021

 • De spaarquote van de gezinnen neemt af, maar blijft op een hoog niveau
 • Het financieringssaldo van de overheid verslechtert

De sectorrekeningen worden opgesteld tegen lopende prijzen en volgens het ESR 2010.

SLEUTELINDICATOREN

(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde gegevens)

Huishoudens1

Niet-financiële vennootschappen

Overheid

Spaarquote (in %)

Investeringsquote (in %)

Margevoet (in %)

Investeringsquote (in %)

Financieringssaldo

(in % bbp)

2018

I

11,4

9,2

41,4

26,8

-0,7

II

10,9

9,2

41,3

26,6

0,0

III

11,2

9,4

41,5

26,6

-0,9

IV

12,7

9,6

42,1

26,7

-1,7

2019

I

12,3

9,8

42,1

27,2

-2,2

II

13,6

9,6

42,1

27,1

-2,1

III

11,5

9,8

42,1

27,3

-1,9

IV

12,0

9,9

42,0

27,3

-1,5

2020

I

17,4

9,4

43,0

27,4

-6,6

II

25,9

8,2

41,0

25,9

-15,9

III

15,4

9,6

42,6

26,9

-6,1

IV

22,3

9,5

42,8

27,7

-8,5

2021

I

19,4

10,2

44,7

27,9

-4,8

II

18,2

10,1

45,6

27,5

-6,0

1 Met inbegrip van de instellingen zonder winstoogmerk (izw's) ten behoeve van huishoudens

De spaarquote van de gezinnen neemt af

Het beschikbaar inkomen van de gezinnen steeg in het tweede kwartaal van 2021 met 2,7 %. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de beloning van werknemers, die 2,2 procentpunt bijdraagt aan de groei van het beschikbaar inkomen. De andere componenten van het beschikbaar inkomen hebben ook positief bijgedragen tot de stijging ervan, met uitzondering van de netto sociale overdrachten.

Tegelijkertijd zijn ook de consumptieve bestedingen fors gestegen, met 4,2 % ten opzichte van het eerste kwartaal, dankzij de geleidelijke versoepeling van de beperkingen ingevolge de pandemie.

Hierdoor daalde de spaarquote van de gezinnen in het tweede kwartaal van 2021 tot 18,2 %, tegen 19,4 % in het voorgaande kwartaal.

Communicatie

de Berlaimontlaan 14

tel. + 32 2 221 46 28 Ondernemingsnummer: 0203.201.340

Nationale Bank van België nv

BE-1000 BRUSSEL

www.nbb.be

RPR Brussel

2

De investeringsquote van de gezinnen blijft stabiel

Tijdens het tweede kwartaal van 2021 kwam de investeringsquote van de gezinnen (bouw en renovatie van woningen, bruto-investeringen in vaste activa van zelfstandigen en izw's ten behoeve van huishoudens) uit op 10,1 %, dit is nagenoeg hetzelfde percentage als in het eerste kwartaal (10,2 %).

De margevoet van de niet-financiële vennootschappen neemt verder toe

De margevoet van de niet-financiële ondernemingen steeg opnieuw in het tweede kwartaal van 2021, meer bepaald tot 45,6 %, tegen 44,7 % in het voorgaande kwartaal.

Het exploitatieoverschot van de niet-financiële ondernemingen nam immers toe met 6,7 %, dit is een aanzienlijk hoger groeipercentage dan dat van de toegevoegde waarde (+4,5 %).

De investeringsquote van de niet-financiële vennootschappen neemt lichtjes af

De investeringsquote van de niet-financiële vennootschappen bedroeg in het tweede kwartaal 27,5 % van de toegevoegde waarde, dit is minder dan in het voorgaande kwartaal (27,9 %). De groei van de investeringen van de niet-financiële vennootschappen (+2,9 %) was immers lager dan die van de toegevoegde waarde.

Het financieringssaldo van de overheid verslechtert

In de loop van het tweede kwartaal van 2021 is het saldo van de overheidsrekeningen verslechterd, met een tekort van 6,0 % bbp, tegen 4,8 % bbp in het eerste kwartaal.

De ontvangsten, met name de fiscale en parafiscale, zijn gedaald, terwijl de uitgaven zijn gestegen, nog altijd ten gevolge van de effecten van bepaalde maatregelen die genomen zijn om de gevolgen van de pandemie binnen de perken te houden.

Definities

 • De beschouwde ratio's vertonen sterke schommelingen van kwartaal tot kwartaal. Om de meer fundamentele ontwikkelingen af te leiden, worden alle reeksen weergegeven na correctie voor seizoen- en kalenderinvloeden.
 • De brutospaarquote van de huishoudens is gelijk aan de brutobesparingen gedeeld door het bruto beschikbaar inkomen (dat wordt aangepast aan de wijzigingen in de rechten van de huishoudens op de pensioenfondsen). De brutobesparingen zijn het gedeelte van het bruto beschikbaar inkomen dat niet wordt uitgegeven in de vorm van consumptieve bestedingen. Zo stijgt de spaarquote wanneer het bruto beschikbaar inkomen sneller groeit dan de consumptieve bestedingen.
 • De bruto-investeringsquote van de huishoudens wordt gedefinieerd als de bruto-investeringen in vaste activa gedeeld door het bruto beschikbaar inkomen (dat wordt aangepast aan de wijzigingen in de rechten van de huishoudens op de pensioenfondsen). De bruto- investeringen in vaste activa omvatten de uitgaven van de huishoudens voor de bouw en renovatie van woningen, alsook de investeringen in vaste activa van zelfstandigen en van izw's ten behoeve van de huishoudens.
 • De investeringsquote van de vennootschappen meet de bruto-investeringen in vaste activa in verhouding tot de bruto toegevoegde waarde.
 • De margevoet van de vennootschappen wordt gedefinieerd als het bruto-exploitatieoverschot gedeeld door de bruto toegevoegde waarde. Die indicator meet het percentage van de toegevoegde waarde dat de niet-financiële vennootschappen overhouden na het betalen van de beloning van werknemers en van de nettobelastingen op productie (na aftrek van subsidies).
 • Het financieringssaldo van de overheid meet haar financieringsvermogen of -behoefte. Een positief saldo (financieringsvermogen) betekent dat de overheid, nadat alle middelen en uitgaven in aanmerking zijn genomen, in staat is haar financiële activa te verhogen en/of haar financiële verplichtingen terug te schroeven. Omgekeerd wijst een negatief saldo (financieringsbehoefte) erop dat de overheid bepaalde activa moet verkopen en/of haar schuldenlast moet verhogen om haar niet-financiële transacties te kunnen financieren. Het financieringssaldo wordt hier uitgedrukt in procenten bbp.

Communicatie

de Berlaimontlaan 14

tel. + 32 2 221 46 28 Ondernemingsnummer: 0203.201.340

Nationale Bank van België nv

BE-1000 BRUSSEL

www.nbb.be

RPR Brussel

3

Waarschuwing:

De sectorrekeningen van het tweede kwartaal van 2021 weerspiegelen de verstoringen als gevolg van de COVID-19-crisis en houden rekening met de effecten van de economische beleidsmaatregelen die werden genomen om de gevolgen van de pandemie binnen de perken te houden, op basis van de informatie die op 7 oktober 2021 beschikbaar was. De voornaamste administratieve gegevens waren beschikbaar, zoals gebruikelijk is voor deze publicatie. Toch leidt deze pandemie tot grote onzekerheid bij het meten van de macro-economische aggregaten. Zo bestaat er onzekerheid over de niet-marktoutput en de componenten van de bestedingsoptiek, alsook over de raming van bepaalde overdrachten tussen sectoren en over posten van de overheidsinkomsten en -uitgaven die rechtstreeks met de pandemie verband houden. Bijgevolg is het mogelijk dat de vandaag gepubliceerde resultaten op een later tijdstip sterker dan normaal worden herzien.

Wat betreft de correctie voor seizoensinvloeden van de reeksen, werden de recente richtlijnen van Eurostatgevolgd om de impact van COVID-19 zo nauwkeurig mogelijk te kunnen inschatten.

In de kwartaalrekeningen van de sectoren van het tweede kwartaal van 2021 zijn de meest recente beschikbare gegevens over de nationale kwartaalrekeningen en de arbeidsmarkt opgenomen, die op 18 oktober 2021 op NBB.statworden gepubliceerd.

Communicatie

de Berlaimontlaan 14

tel. + 32 2 221 46 28 Ondernemingsnummer: 0203.201.340

Nationale Bank van België nv

BE-1000 BRUSSEL

www.nbb.be

RPR Brussel

Disclaimer

National Bank of Belgium published this content on 22 October 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 October 2021 09:13:02 UTC.


© Publicnow 2021
Nieuws over BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
01/12BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE : Acht Belgische banken hernieuwd als systeemrelevante instel..
PU
30/11BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE : Perscommuniqué - INR - Kwartaalaggregaten (2021-III)PDF
PU
26/11BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE : Investeringen en hervormingen in Duitsland, Frankrijk, Ital..
PU
25/11BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE : Wie betaalt? Analyse van de kosten van consumentenkrediet i..
PU
24/11BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE : Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer (2021-11)PDF
PU
22/11BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE : Nationale Bank lanceert actualiteitsblog
PU
22/11BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE : Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen (2..
PU
19/11HET SPAARGEDRAG VAN DE HUISHOUDENS T : wat leren we uit de enquêtegegevens?
PU
15/11BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE : Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel (2021-08)PD..
PU
03/11Nationale Bank wil financieel systeem groener maken met klimaatgerichter risicobeheer
PU
Meer nieuws
FinanciŽle cijfers
Omzet 2020 1 207 M 1 366 M -
Nettowinst (verlies) 2020 661 M 748 M -
Netto kaspositie 2020 7 738 M 8 756 M -
Koers/winst-verhouding 2020 1,06x
Dividendrendement 2020 6,03%
Marktkapitalisatie 652 M 738 M -
Beurskap. / Omzet 2019 -3,75x
Beurskap. / Omzet 2020 -5,83x
Aantal werknemrs -
Percentage vrij verhandelbaar 50,0%
Grafiek BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
Duur : Periode :
Banque nationale de Belgique : Grafische technische analyse Banque nationale de Belgique | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Trends in de technische analyse BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
Korte termijnMiddellange termijnLange termijn
Trendsdalerdalerdaler
Evolutie van de resultatenrekening
Managers en directeuren
H. Famerťe Head-Economics & Research
An Swalens Head-Information Technology
Jean Hilgers Treasurer & Director
Pierre Wunsch Governor
Vincent Magnťe Director
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE-7.12%738
JPMORGAN CHASE & CO.24.25%466 607
BANK OF AMERICA CORPORATION44.64%358 790
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED-16.90%241 327
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.13.74%198 183
WELLS FARGO & COMPANY56.43%188 237