Bank Polska Kasa Opieki S.A. heeft haar winstcijfers over het gehele jaar eindigend op 31 december 2023 gerapporteerd. Voor het hele jaar rapporteerde de onderneming een nettowinst van PLN 6.578 miljoen, vergeleken met PLN 1.717 miljoen een jaar geleden.