Bank Polska Kasa Opieki S.A. heeft haar winstcijfers over het eerste kwartaal, eindigend op 31 maart 2024, bekendgemaakt. Voor het eerste kwartaal meldde de onderneming dat de netto rentebaten PLN 3.088 miljoen bedroegen, vergeleken met PLN 2.774 miljoen een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen 1.514 miljoen PLN, vergeleken met 1.446 miljoen PLN een jaar geleden.