Bank Polska Kasa Opieki S.A. heeft haar winstcijfers over het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2023 gerapporteerd. Voor het derde kwartaal rapporteerde de onderneming een nettowinst van PLN 1.715,63 miljoen, vergeleken met een nettoverlies van PLN 543,58 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg PLN 6,54, vergeleken met een gewoon verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van PLN 2,07 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 6,54 PLN, vergeleken met een verwaterd verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van 2,07 PLN een jaar geleden.
Over de negen maanden bedroeg de nettowinst PLN 4.855,35 miljoen, vergeleken met PLN 831,51 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 18,5 PLN, vergeleken met 3,17 PLN een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 18,5 PLN, vergeleken met 3,17 PLN een jaar geleden.