Bank OZK heeft haar winstcijfers voor het vierde kwartaal en het gehele jaar eindigend op 31 december 2023 gerapporteerd. Voor het vierde kwartaal rapporteerde het bedrijf netto rentebaten van USD 370,55 miljoen, vergeleken met USD 332,49 miljoen een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen USD 175,13 miljoen vergeleken met USD 162,88 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg USD 1,51 vergeleken met USD 1,35 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg USD 1,5 vergeleken met USD 1,34 een jaar geleden.
Voor het gehele jaar bedroegen de netto rentebaten USD 1.439,49 miljoen vergeleken met USD 1.142,24 miljoen een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen USD 690,78 miljoen vergeleken met USD 564,14 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg USD 5,89 vergeleken met USD 4,55 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg USD 5,87 vergeleken met USD 4,54 een jaar geleden.