Bank of Montreal heeft bekendgemaakt dat de Raad van Bestuur voor het derde kwartaal van het boekjaar 2024 een kwartaaldividend van $1,55 per aandeel heeft vastgesteld op de volgestorte gewone aandelen van het bedrijf, een stijging van 4 cent, oftewel 3%, ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het dividend op de gewone aandelen is betaalbaar op 27 augustus 2024 aan aandeelhouders die op 30 juli 2024 als zodanig staan geregistreerd.