Bank of Communications Co., Ltd. heeft aangekondigd dat de heer Liu Jun als gevolg van een nieuwe taakverdeling een schriftelijk verslag heeft ingediend bij de raad van bestuur van de Bank, op grond waarvan hij met ingang van 14 mei 2024 ontslag heeft genomen als vicevoorzitter van de raad, uitvoerend bestuurder, lid van het Strategiecomité (Inclusive Finance Development Committee) onder de raad en voorzitter van het Social Responsibility (Environmental, Social and Governance) and Consumer Protection Committee onder de raad. De heer Liu Jun heeft bevestigd dat hij geen meningsverschil heeft met de Raad en dat er geen kwestie met betrekking tot zijn aftreden is die onder de aandacht van de aandeelhouders en crediteuren van de Bank moet worden gebracht. Tijdens zijn ambtstermijn als vicevoorzitter van de Raad, uitvoerend bestuurder en president is de heer Liu Jun ijverig en toegewijd geweest en heeft hij het senior management geleid bij de nauwgezette uitvoering van het nationale economische en financiële beleid, de uitvoering van verschillende besluiten en implementaties van de Raad en de voortdurende bevordering van het plan en de strategische uitvoering van het "14e vijfjarenplan".

Hij heeft ook belangrijke bijdragen geleverd aan de inspanningen van de Bank in verschillende aspecten, waaronder het dienen van de reële economie, het bereiken van bedrijfsmanagementdoelstellingen, het verbeteren van het alomvattende concurrentievermogen en het bereiken van hoogwaardige ontwikkeling.