Bank of Communications Co., Ltd. kondigt aan dat de heer Liu Jun als gevolg van een nieuwe taakverdeling een schriftelijk verslag heeft ingediend bij de Raad van Bestuur van de Bank, waarin hij aangeeft zijn functie als president van de Bank neer te leggen met ingang van 14 mei 2024. De heer Liu Jun heeft bevestigd dat hij geen meningsverschil heeft met de raad van bestuur en dat er geen zaken met betrekking tot zijn ontslag zijn die onder de aandacht van de aandeelhouders en crediteuren van de Bank moeten worden gebracht. Tijdens zijn ambtstermijn als vicevoorzitter van de Raad, uitvoerend bestuurder en president is de heer Liu Jun ijverig en toegewijd geweest en heeft hij het senior management geleid bij de nauwgezette uitvoering van het nationale economische en financiële beleid, de uitvoering van verschillende besluiten en implementaties van de Raad en de voortdurende bevordering van het plan en de strategische uitvoering van het "14e vijfjarenplan".

Hij heeft ook belangrijke bijdragen geleverd aan de inspanningen van de Bank in verschillende aspecten, waaronder het dienen van de reële economie, het bereiken van bedrijfsmanagementdoelstellingen, het verbeteren van het alomvattende concurrentievermogen en het bereiken van hoogwaardige ontwikkeling.