In een gedurfde zet die het Spaanse banklandschap zou kunnen hervormen, heeft BBVA een bod uitgebracht aan de aandeelhouders van Banco de Sabadell, zonder de goedkeuring van het bestuur van haar concurrent. De voorgestelde transactie, aangekondigd door het bestuur van BBVA, houdt in dat aandeelhouders van Sabadell 1 BBVA-aandeel ontvangen voor elke 4,83 aandelen van Sabadell. Deze ruilverhouding impliceert een premie van 30 % op basis van de slotkoersen van 29 april en een nog substantiëlere premie van 50 % op de gewogen gemiddelde prijzen over drie maanden van de aandelen van de banken. Dit waardeert Sabadell op ongeveer 12,3 miljard euro (BBVA weegt 59,6 miljard euro).

Sterker als de Spaanse nummer twee

Carlos Torres Vila, voorzitter van BBVA, noemde het aanbod "buitengewoon aantrekkelijk". Het zou leiden tot de creatie van een van de grootste Europese banken, met een gecombineerd marktaandeel van ongeveer 22 % op de Spaanse leningenmarkt. De fusie zou aanzienlijke financiële synergieën moeten opleveren.

Topo

Marktaandeel in kredietverlening (bron: presentatie BBVA)

De operatie zou niet alleen voordelig zijn voor de aandeelhouders van BBVA, maar ook voor de investeerders van Banco de Sabadell, die een belang van 16 % zouden hebben in de nieuwe entiteit, volgens de promotor. De fusiebank zou beschikken over een kredietportefeuille van 265 miljard euro en een dominante aanwezigheid in de segmenten van het midden- en kleinbedrijf en het retailbankieren.

Toezeggingen inzake aandeelhoudersrendement

De CEO van BBVA, Onur Genç, benadrukte de wederzijdse voordelen voor alle betrokken partijen, met name voor klanten die toegang krijgen tot een breder scala aan producten en diensten, en voor werknemers die nieuwe groeimogelijkheden vinden binnen een grote wereldwijde bank. De fusie past ook binnen het kader van BBVA's toezegging om een aantrekkelijk dividendbeleid te handhaven, met de belofte om 40 tot 50 % van de winsten uit te keren in de vorm van dividenden en terugkopen, evenals eventuele kapitaaloverschotten boven de 12 %.

Er zouden dan twee operationele hoofdkantoren zijn: dat van Banco Sabadell in Sant Cugat del Vallès (Barcelona) en dat van BBVA in Madrid. De integratie zou 12 tot 18 maanden in beslag nemen na het verkrijgen van de benodigde regelgevende goedkeuringen, waarbij de afronding van de transactie wordt verwacht binnen zes tot acht maanden na groen licht van de autoriteiten.

BBVA heeft de diensten ingeschakeld van JP Morgan SE, UBS Europe SE, Rothschild & Co, Garrigues en DWP voor de operatie. Het aanbod is afhankelijk van de verwerving van minimaal 50,01 % van de aandelen van Banco Sabadell en van het verkrijgen van de nodige goedkeuringen van de algemene vergadering van aandeelhouders, de Spaanse marktreguleringsautoriteit (CNMC) en de Britse prudentiële regelgevende autoriteit.