Bajaj Electricals Limited heeft tijdens haar AVA, gehouden op 10 augustus 2023, een dividend van INR 4,00 per gewoon aandeel met een nominale waarde van INR 2,00 per stuk vastgesteld voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2023.