BacTech Environmental Corporation heeft een vervolgupdate uitgebracht op zijn persbericht van december over het initiatief voor bioleaching van pyrrhotiethoudende residuen in Sudbury, Canada. MIRARCO Mining Innovation onder leiding van Dr. Nadia Mykytczuk heeft het cascade reactorcircuit voor bioleaching in gebruik genomen. Het MIRARCO bioleaching-team heeft 2 basiscampagnes uitgevoerd om te garanderen dat de instrumentatie, de suspensies van vaste stoffen, de uitloogkinetiek en de behandeling van vaste stoffen en vloeistoffen werken zoals ontworpen.

De laatste verfijningen zijn aan de gang en campagnes op ware grootte zullen in de komende weken mogelijk zijn. Zoals eerder gemeld, maakt BacTech deel uit van een consortium dat streeft naar innovatieve oplossingen voor het saneren van 80-100 miljoen ton pyrrhotiethoudende residuen die zijn afgezet in en rond Sudbury, Canada. Pyrrhotiet ("Po") is een zeer reactief ijzersulfidemineraal dat sterk reageert wanneer het aan zuurstof wordt blootgesteld, waarbij oplosbaar zuur ijzer vrijkomt dat schadelijk is voor het milieu.

Ze bevatten ook nikkel- en kobaltwaarden van lagere kwaliteit. Naast het uitvoeren van de bioleachtests voor pyrrhotiet, zal er veel aandacht worden besteed aan de planning van zowel de upstream (toevoer) als de downstream procescomponenten. Tot 90% van pyrrhotiet bestaat uit ijzer (55%) en zwavel (35%).

De focus van het testwerk zal liggen op het bepalen of er formuleringen bestaan voor beide elementen die commercieel verkocht kunnen worden als bijproduct om de algehele economie van het project te verbeteren. BacTech is van plan om een eigen bioleaching-faciliteit te bouwen in Tenguel, Ecuador, een regio die bekend staat om de associatie met arseen in sulfide gouderts (arsenopyriet). Het bedrijf is van plan om een 50 tpd bioleachinstallatie te bouwen die hoog goud/arseenhoudend materiaal kan behandelen.

Een dergelijke installatie, die materiaal verwerkt met 1,75 ounces goud per ton, vergelijkbaar met wat lokale mijnwerkers leveren, zou ongeveer 31.000 ounces per jaar opleveren. De modulaire fabrieksontwerpen maken uitbreiding mogelijk zonder de lopende productie te verstoren. BacTech heeft ook een overeenkomst met de overheid getekend voor een Fase 2-fabriek die een capaciteit van 150-200 tpd zou toevoegen en meer dan 100.000 ounces per jaar zou produceren.

In het gebied bevinden zich meer dan 100 kleine mijnen, en BacTech onderzoekt actief de mogelijkheid om moderne bioleaching-installaties op te zetten in andere regio's van Ecuador, Peru en Colombia. Het bedrijf streeft naar samenwerking met nationale en lokale overheden, niet-gouvernementele organisaties (NGO's) en andere belanghebbenden om deze projecten te financieren en ervoor te zorgen dat de hoge milieu- en ESG-normen (Environmental, Social en Governance) worden nageleefd.