BacTech Environmental Corporation heeft op 02 mei 2022 zijn jaarverslag ingediend voor de periode eindigend op 31 december 2021. In dit verslag heeft haar accountant, UHY McGovern Hurley LLP, een goedkeurende verklaring afgegeven waarin hij betwijfelt of de onderneming in continuïteit kan worden voortgezet.