BacTech Environmental Corporation heeft op 01 mei 2023 zijn jaarverslag ingediend voor de periode eindigend op 31 december 2022. In dit verslag heeft haar accountant, UHY McGovern Hurley LLP, een goedkeurende verklaring afgegeven waarin hij betwijfelt of de onderneming in continuïteit kan worden voortgezet.