B.Grimm Power Public Company Limited heeft op de bestuursvergadering van 28 februari 2024 goedgekeurd om de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 2024 voor te stellen om de jaarlijkse dividenduitkering te overwegen en goed te keuren op basis van de bedrijfsresultaten en ingehouden winst van 2023 van THB 0,36 per aandeel in totaal THB 938.484.000, wat niet minder is dan 45% van de genormaliseerde nettowinst en in overeenstemming is met het dividenduitkeringsbeleid van B.Grimm Power. B.Grimm Power heeft al interim-dividend van THB 0,18 per aandeel van in totaal THB 469.242.000 betaald aan aandeelhouders op 8 september 2023, en zou het resterende dividend van THB 0,18 per aandeel betalen, waarvan afgeleid van de winst onder het Niet-BOI voorrecht van THB 0,176 per aandeel; en BOI voorrecht van THB 0,004 per aandeel, in totaal THB 469.242.000. B.Grimm Power heeft de wettelijke reserves aangevuld zoals vereist door de wet.

In dit verband heeft de Raad van Bestuur 14 maart 2024 vastgesteld als Registratiedatum voor het bepalen van het recht van aandeelhouders om de dividenden te ontvangen en de dividendbetaling zal plaatsvinden op 10 mei 2024. Het recht om de dividenden te ontvangen is echter onzeker, aangezien dit afhankelijk is van de goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2024. Bovendien hebben individuele aandeelhouders geen recht op belastingvermindering op dividenden.