B.Grimm Power Public Company Limited heeft meegedeeld dat, vanaf 4 augustus 2023, grondgebonden PV zonne-energiecentrales met een totaal geïnstalleerd vermogen van 23,5 MW onder de exploitatie van KOPOS Co. Ltd. met succes de commerciële exploitatie (COD) hebben bereikt. KOPOS Co.

Ltd. is in handen van B.Grimm Power Korea Limited (een volledige dochteronderneming van B.Grimm Power) met een belang van 49,9%. Deze 23,5 MW op de grond gemonteerde fotovoltaïsche zonne-energiecentrales bevinden zich in de provincie Gangwon, de Republiek Korea, voor de opwekking en levering van elektriciteit aan staatsbedrijven van de Korea Electric Power Corporation (KEPCO) krachtens de relevante overeenkomsten voor aansluiting op het elektriciteitsnet, evenals overeenkomsten voor certificaten voor hernieuwbare energie met een looptijd van 20 jaar.