GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Azelis Nieuwsbericht

Antwerpen, België, 15 maart 2022 - 07.00am CET

Resultaten Azelis boekjaar 2021: Sterke groei goed voor 41% toename van Aangepaste

EBITA van de Groep

Hoogtepunten 2021

 • Omzet van € 2,8 miljard, een stijging van 27,2% jaar-op-jaar, waarvan 15,7% organisch. Sterke groeiversnelling in Q4, met name in Life Sciences.
 • 12 overnames voltooid, met een totale jaaromzet van ruim € 530 miljoen.
 • Toename van Aangepaste EBITA met 41,3% jaar-op-jaar tot € 267,9 miljoen. De margeverhoging van 95 basispunten voor de Aangepaste EBITA resulteerde in een conversiemarge van 41,2%, een verbetering met 252 basispunten.
 • Azelis genereerde een vrije kasstroom van € 181,6 miljoen over het jaar, waarbij een sterke orderportefeuille het werkkapitaal in Q4 verhoogde.
 • De Aangepaste nettowinst over het jaar was € 98,2 miljoen, een stijging van 38,3% ten opzichte van het vorige jaar. Inclusief € 28,0 miljoen aan eenmalige cash- en niet-cash kosten in verband met de beursgang, kwam de gerapporteerde nettowinst uit op € 70,2 miljoen.
 • Per einde december 2021 bedroeg de netto schuld € 870,7 miljoen. De schuldgraad daalde naar 2,7x, tegen 5,3x per einde december 2020.
 • Voorstel voor een dividend van € 0,03 per aandeel, wat neerkomt op een uitbetalingsratio van 35% pro rata%1.
 • EcoVadis Platinum-rating verkregen, een bevestiging van Azelis' streven naar duurzaamheid.

Azelis Groep

2021

2020

Gerapporteerde

Constante

(in miljoen EUR)

verandering

wisselkoers

Omzet

2.827,3

2.222,9

27,2%

28,4%

Brutowinst

650,1

489,9

32,7%

34,0%

Brutowinstmarge

23,0%

22,0%

95 bp

98 bp

Aangepaste EBITDA

287,8

207,2

38,9%

40,4%

Aangepaste EBITDA-marge

10,2%

9,3%

86 bp

89 bp

Aangepaste EBITA (1)

267,9

189,6

41,3%

42,9%

Aangepaste EBITA-marge

9,5%

8,5%

95 bp

98 bp

Conversiemarge (2)

41,2%

38,7%

252 bp

263 bp

Aangepaste nettowinst (3)

98,2

71,0

38,3%

40,7%

Aangepaste winst per aandeel

0,41

0,30

34,9%

37,4%

Nettowinst

70,2

71,0

-1,1%

1,3%

Winst per aandeel (WPA€) (4)

0,29

0,30

-4,5%

-2,1%

Operationele kasstroom

205,5

205,3

0,1%

Vrije kasstroom

181,6

188,3

-3,5%

Conversie vrije kasstroom (5)

67,1%

98,4%

-3129 bp

Netto werkkapitaal / omzet genormaliseerd voor overnames (6)

15,3%

11,1%

420 bp

Schuldgraad

2,7x

5,3x

-2,6x

 1. Aangepaste EBITA staat voor bedrijfswinst of -verlies voor amortisatie en bijzondere waardeverminderingen immateriële activa en exclusief aanpassingen
 2. Conversiemarge gedefinieerd als aangepaste EBITA/brutowinst
 3. Aangepast voor eenmalige cash- en niet-cash kosten in verband met de beursgang
 4. Voorgaand jaar aangepast voor huidig aantal aandelen
 5. Conversie vrije kasstroom is vrije kasstroom gedeeld door aangepaste EBITDA verminderd met leasebetalingen
 6. Netto werkkapitaal/omzet, inclusief uit overnames over de volledige periode

1 Geprorateerd voor de periode waarin Azelis een beursgenoteerde onderneming is sinds haar beursintroductie in september 2021.

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Toelichting door dr. Hans Joachim Müller, CEO: "Ik ben verheugd te melden dat er in 2021 recordresultaten zijn geboekt. Er is een omzet behaald van meer dan € 2,8 miljard en een Aangepaste EBITA van € 268 miljoen, oftewel een omzetgroei van 27% en een margeverhoging van 95 basispunten voor de Aangepaste EBITA. Daarmee hebben we onze doelstellingen overtroffen. Dit resultaat is des te opmerkelijker als we de aanhoudende uitdagingen in de sector in acht nemen.

In 2021 hebben we meerdere mandaten van nieuwe en bestaande leveranciers verkregen, een bevestiging van ons bewezen vermogen om onze principalen te helpen groeien. We hebben met de overname van Vigon in de VS en Quimdis in Frankrijk een toonaangevende franchise voor de markt van geur- en smaakstoffen tot stand gebracht. In de regio Asia Pacific hebben we met de overname van acht ondernemingen versneld uitvoering gegeven aan onze groeistrategie. In totaal hebben we 12 strategische overnames voltooid, waarmee we onze positie hebben versterkt op markten waar we veelbelovende groeikansen zien. Daarnaast hebben we onze programma's voor digitale en fysieke netwerken versneld ingevoerd en zijn ons twee belangrijke sectorprijzen voor innovatie toegekend. Tijdens het jaar hebben we Action 2025 gelanceerd en de Platinum-rating van EcoVadis ontvangen, een weerspiegeling van ons streven naar duurzaamheid. Het laatste maar wel zo belangrijke wapenfeit is dat we met de geslaagde toetreding tot Euronext de volgende fase van onze ontwikkeling zijn ingegaan.

Ik heb er vertrouwen in dat we op koers liggen om onze jaarlijkse doelstellingen te blijven verwezenlijken. De ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne hebben over de hele wereld evenwel tot onzekerheid geleid. We volgen de situatie nauwlettend en onze prioriteit is de veiligheid van onze collega's in de regio. Hoewel onze rechtstreekse blootstelling aan risico voor de omzet erg laag is, hebben we op dit moment maar beperkt zicht op de gevolgen voor de handel in bredere zin die uiteindelijk een weerslag kunnen hebben op de Groep."

---Einde---

Presentatie van de resultaten door het management

Het management van Azelis nodigt u uit om in een conference call met livestream om 10,00 uur CET onze resultaten in 2021 en de operationele trends en vooruitzichten voor 2022 te bespreken. Klik hierom de webcast te bekijken.

Contactgegevens

Azelis Investor Relations

T: +32 3 613 01 27

 1. investor-relations@azelis.com

2

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Operationeel overzicht

Azelis Headline

F/X

M&A

Organische

Totale

Resultaten (in

2021

2020

contributie

contributie

groei

groei

miljoen EUR)

EMEA

1.232,3

1.034,2

-1,2%

6,4%

13,9%

19,2%

Americas

1.164,2

952,6

-1,8%

7,5%

16,5%

22,2%

Asia Pacific

430,8

237,7

1,7%

60,2%

19,4%

81,2%

Omzet Groep

2.827,3

2.222,9

-1,2%

12,6%

15,7%

27,2%

EMEA

292,8

239,9

-1,2%

7,1%

16,2%

22,1%

Americas

270,9

199,4

-1,8%

15,8%

21,8%

35,9%

Asia Pacific

86,2

47,9

1,7%

52,8%

25,6%

80,1%

Brutowinst

650,1

489,9

-1,3%

15,1%

18,9%

32,7%

In 2021 heeft Azelis een totale omzet van € 2,8 miljard gerealiseerd, een stijging met 27,2% ten opzichte van 2020 (+28,4% in constante valuta), ondersteund door de toenemende omvang van de Groep en economische rugwind. Life Sciences liet in het vierde kwartaal een versnelde groei zien en kwam hiermee tot een evenaring van de sterke prestaties die Industrial Chemicals gedurende het jaar heeft geleverd. De omzetgroei van de Groep van 27,2% voor 2021 is gelijkmatig verdeeld tussen Life Sciences en Industrial Chemicals, waarbij Life Sciences in 2021 goed was voor 62% van de totale omzet en de overige 38% voor rekening komt van Industrial Chemicals.

De vraag bleef het hele jaar door sterk voor de meeste van onze activiteiten, wat de grondslag vormde voor de organische groei van 15,7%. De bijdrage van overnames aan de omzet was 12,6%, terwijl wisselkoersfluctuaties de omzet met 1,2% drukten.

Azelis EMEA

Q4 2021

Q4 2020

Gerapporteerde

2021

2020

Gerapporteerde

Constante

(in miljoen EUR)

verandering

verandering

wisselkoers

Omzet

338,0

248,5

36,0%

1.232,3

1.034,2

19,2%

20,3%

Brutowinst

82,3

60,4

36,2%

292,8

239,9

22,1%

23,3%

Brutowinstmarge

24,3%

24,3%

4 bp

23,8%

23,2%

57 bp

57 bp

Aangepaste EBITDA

32,9

22,8

44,6%

134,1

106,9

25,4%

27,2%

Aangepaste EBITDA-marge

9,7%

9,2%

58 bp

10,9%

10,3%

54 bp

60 bp

Aangepaste EBITA

30,6

19,9

53,4%

125,3

98,4

27,3%

29,1%

Aangepaste EBITA-marge

9,0%

8,0%

103 bp

10,2%

9,5%

65 bp

71 bp

Conversiemarge

37,2%

33,0%

416 bp

42,8%

41,0%

176 bp

200 bp

De omzet in EMEA steeg in 2021 met 19,2% tot € 1.232,3 miljoen, bij een organische groei van 13,9% voor het volledige jaar 2021, ondersteund door een sterke vraag vanuit de eindmarkt, met name in Industrial Chemicals, waar CASE profiteerde van het doorzettende herstel in de bouw- en constructiesector. De groei in Life Sciences versnelde in het vierde kwartaal als gevolg van de opwaartse trend in Personal Care en een sterke opleving binnen het segment Food and Health naarmate de beperkingen geleidelijk werden opgeheven. In EMEA bedroeg de bijdrage van overnames aan de omzetgroei € 66,4 miljoen, wat goed was voor 6,4% van de omzetgroei over het hele jaar, terwijl tegenwind op valutagebied een drukkend effect van 1,2% op de gerapporteerde omzet had.

In januari heeft Azelis de overname voltooid van CAME, een gespecialiseerde distributeur die actief is op de CASE-markt in Italië. In augustus werd de overname voltooid van Quimdis, een leidende Franse distributeur van fijnchemicaliën met een sterke franchise in geur- en smaakstoffen. In november sloten we de transactie voor de overname van Neupert, een lokale distributeur van

3

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

fijnchemicaliën en voedingsingrediënten in Oostenrijk. Deze bedrijven genereerden samen een omzet van € 132,6 miljoen over het gehele jaar.

De brutowinst steeg met 22,1% tot € 292,8 miljoen ten opzichte van 2020, wat neerkomt op een margegroei van 57 basispunten, terwijl we de prijzen blijven optimaliseren om de aanhoudende prijsinflatie te beperken. De aangepaste EBITA steeg met 27,3% tot € 125,3 miljoen, waardoor de marge met 65 basispunten steeg tot 10,2% en de conversiemarge in de regio met 176 basispunten steeg. Dit weerspiegelde het voordeel van schaalgrootte en de winsten van eerdere en huidige efficiëntie-investeringen.

Azelis Americas

Q4 2021

Q4 2020

Gerapporteerde

2021

2020

Gerapporteerde

Constante

(in miljoen EUR)

verandering

verandering

wisselkoers

Omzet

308,7

224,1

37,7%

1.164,2

952,6

22,2%

24,1%

Brutowinst

79,5

47,4

67,8%

270,9

199,4

35,9%

37,6%

Brutowinstmarge

25,8%

21,2%

461 bp

23,3%

20,9%

234 bp

232 bp

Aangepaste EBITDA

38,7

22,6

71,1%

143,7

100,7

42,8%

44,4%

Aangepaste EBITDA-marge

12,5%

10,1%

245 bp

12,3%

10,6%

178 bp

175 bp

Aangepaste EBITA

37,0

21,4

72,7%

137,6

95,2

44,5%

46,1%

Aangepaste EBITA-marge

12,0%

9,6%

243 bp

11,8%

10,0%

182 bp

180 bp

Conversiemarge

46,5%

45,2%

134 bp

50,8%

47,8%

305 bp

294 bp

De omzet in Americas steeg in 2021 met 22,2% tot € 1.164,2 miljoen, bij een sterke organische groei van 16,5% en een bijdrage van overnames aan de omzetgroei van 7,5%. In Noord-Amerika bleef de vraag het hele jaar door sterk in zowel Life Sciences als Industrial Chemicals. De duidelijke groeiversnelling van het Life Sciences-segment in de tweede helft van het jaar, was hoofdzakelijk te danken aan de overname van Vigon, een vooraanstaande gespecialiseerde distributeur van ingrediënten voor de marktsegmenten geur- en smaakstoffen en cosmetica in de VS, die in 2021 een totale jaaromzet van € 126,7 miljoen realiseerde. Begin juni 2021 is de transactie voltooid.

De brutowinstmarge in Americas steeg met 35,9% tot € 270,9 miljoen, waarbij de brutomarge 234 basispunten hoger uitkwam dan in 2020, voornamelijk dankzij het verbeterde mixeffect maar ook dankzij de lopende initiatieven voor prijsoptimalisatie. De aangepaste EBITA steeg met 44,5% naar € 137,6 miljoen, wat een stijging van de conversiemarge van 305 bp naar 50,8% met zich meebracht, mede dankzij het positieve mixeffect van de overname van Vigon en efficiëntiewinsten.

Azelis Asia Pacific

Q4 2021

Q4 2020

Gerapporteerde

2021

2020

Gerapporteerde

Constante

(in miljoen EUR)

verandering

verandering

wisselkoers

Omzet

144,4

61,0

136,9%

430,8

237,7

81,2%

79,6%

Brutowinst

29,9

14,9

100,4%

86,2

47,9

80,1%

78,4%

Brutowinstmarge

20,7%

24,5%

-377 bp

20,0%

20,1%

-12 bp

-12 bp

Aangepaste EBITDA

9,4

4,7

99,5%

33,7

17,8

89,5%

88,1%

Aangepaste EBITDA-marge

6,5%

7,7%

-122 bp

7,8%

7,5%

34 bp

36 bp

Aangepaste EBITA

8,1

3,9

109,6%

29,6

15,0

97,8%

96,4%

Aangepaste EBITA-marge

5,6%

6,3%

-73 bp

6,9%

6,3%

58 bp

59 bp

Conversiemarge

27,1%

25,9%

119 bp

34,4%

31,3%

308 bp

315 bp

De omzet in Asia Pacific groeide in 2021 met 81,2% tot € 430,8 miljoen, bij een sterke organische groei van 19,4%, wat grotendeels te danken was aan het feit dat de vraag in de eindmarkten robuust bleef en Azelis haar groeiende voetafdruk in de regio benutte. In 2021 bedroeg de bijdrage van overnames aan de omzetgroei € 143,1 miljoen, wat goed was voor 60,2% van de groei.

4

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

We hebben in 2021 aanzienlijke vooruitgang geboekt in onze groeistrategie voor de Asia Pacific regio; in de loop van het jaar zijn er verschillende mandaten behaald bij wereldwijde leveranciers en werden 8 strategische overnames voltooid. In januari voltooiden we de overname van MKVN en Viet Chemi, lokale distributeurs van fijnchemicaliën actief in zowel de markt voor Life Sciences als de markt voor Industrial Chemicals in Vietnam. In februari voltooiden we de overname van CW Pacific, een lokale distributeur van fijnchemicaliën, voornamelijk voor de levensmiddelenmarkt van Australië. In maart voltooiden we de overname van Asia Primera Kimika Inc, en Phil-Asiatic Supply & Services Inc., leidende chemische distributeurs in de markt voor Life Sciences in de Filipijnen. In april voltooiden we de overname van Spectrum Chemicals en Nortons Exim Private Limited, lokale distributeurs in India met een sterke focus op de segmenten agri/horti, lubricants en rubber. In juli voltooiden we de overname van Coseal, een lokale distributeur in de agrimarkt in Zuid-Korea. In augustus voltooiden we de overname af van Ingredients Plus, een lokale distributeur voor de markt personal care in China. In oktober rondden we de overname af van WWRC & Friendship Chemicals, sterke lokale distributeurs op de markt voor Industrial Chemicals in China. Tot slot voltooiden we ook nog de overname van het Zuid-Koreaanse MH & MIF, lokale gespecialiseerde distributeurs in de food markt. De gezamenlijke omzet van deze acht overnames bedroeg in totaal € 276,0 miljoen voor het hele jaar.

De brutowinst in Asia Pacific steeg tijdens het jaar met 80,1% tot € 86,2 miljoen, wat resulteerde in een daling van de brutowinstmarge met 12 basispunten, als gevolg van het mixeffect van de eerste opneming van overnames. Dat werd echter tenietgedaan door een toename van de aangepaste EBITA met 97,8%, waardoor de EBITA-marge met 58 basispunten toenam, dit ondanks onze voortdurende investeringen om toekomstige groei te stimuleren, onder meer met specifieke middelen voor M&A en andere ondersteunende en commerciële functies voor de regio. Door de snelle EBITA-groei steeg de conversiemarge in Asia Pacific in 2021 met 308 basispunten.

Holdingmaatschappijen

Q4 2021

Q4 2020

Gerapporteerde

2021

2020

Gerapporteerde

Constante

verandering

verandering

wisselkoers

Aangepaste EBITA

-8,3

-5,2

58,5%

-24,7

-19,1

29,2%

29,2%

(in miljoen EUR)

Als % van omzet Groep

-1,1%

-1,0%

7,1 bp

-0,9%

-0,9%

-1,4 bp

-0,4 bp

De bedrijfskosten van de Holdingmaatschappijen van de Groep, die betrekking hebben op de niet- operationele entiteiten van de Groep en het hoofdkantoor in België, bedroegen in 2021 € 24,7 miljoen, tegen € 19,1 miljoen in het voorgaande jaar. In verhouding tot de totale omzet bleven de bedrijfskosten van de Holdingmaatschappijen van de Groep gedurende het jaar grosso modo stabiel.

Vooruitzichten

Onze op groei gerichte strategie wordt geschraagd door een steeds sterker wordende laterale waardeketen en constante investeringen in innovatiepotentieel en digitalisering, evenals door onze inzet voor duurzaamheid om waarde op de lange termijn te scheppen. We zijn dan ook vol vertrouwen dat we op de middellange termijn jaarlijks een omzetgroei van 8-10% zullen genereren en de aangepaste EBITA-marge met 10-15 basispunten zullen verhogen.

We liggen momenteel op koers om onze jaarlijkse doelstellingen te blijven verwezenlijken. We volgen de situatie in Rusland en Oekraïne op de voet. Beide landen vertegenwoordigen samen 1-2% van de omzet van de Groep. Hoewel onze rechtstreekse blootstelling aan risico voor de omzet erg laag is, heeft de Groep beperkt zicht op de gevolgen voor de handel in algemene zin die uiteindelijk een weerslag kunnen hebben op de Groep.

5

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Attachments

 • Original Link
 • Original Document
 • Permalink

Disclaimer

Azelis Group published this content on 15 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 March 2022 06:19:07 UTC.