Azelis Group NV stelt een dividend voor van EUR 53,3 miljoen, wat overeenkomt met 30% van de uitkeerbare nettowinst, en impliceert een dividend van EUR 0,22 (afgerond) per aandeel voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023. Ex-dividend datum is 28 juni 2024. Dividend registratiedatum is 1 juli 2024.

De betaaldatum van het dividend is 2 juli 2024.