Azelis Group NV heeft op haar Jaarlijkse Algemene Vergadering van 13 juni 2024 de benoeming goedgekeurd van de heer Kåre Schultz als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 4 jaar, die verstrijkt op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die de jaarrekening goedkeurt voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2027. Hij zal fungeren als voorzitter van de Raad van Bestuur, als lid van het Audit- en Risicocomité en als lid en voorzitter van het Vergoedings- en Benoemingscomité. Het bedrijf keurde ook de benoeming goed van mevrouw Melanie Maas-Brunner als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder van het bedrijf voor een termijn van 4 jaar, die afloopt op de AVA die de jaarrekening goedkeurt voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2027.

Zij zal ook lid worden van de Vergoedings- en Benoemingscommissie.