Azelis Group NV kondigde aan dat de AVA voor het boekjaar 2023 de betaling van een brutodividend van (afgerond) 0,22 euro per aandeel heeft goedgekeurd, netto (afgerond) 0,15 euro per aandeel na aftrek van de Belgische roerende voorheffing van 30%. De ex-dividend datum is 28 juni 2024, record datum 1 juli 2024, en het dividend (coupon nr. 3) zal betaalbaar zijn vanaf 2 juli 2024, via hun betaalagent KBC Bank NV.