AZ-COM MARUWA Holdings Inc. heeft geconsolideerde winstverwachtingen afgegeven voor de zes maanden eindigend op 30 september 2024 en voor het jaar eindigend op 31 maart 2025. Voor de zes maanden eindigend op 30 september 2024 verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 113.800 miljoen, een bedrijfswinst van JPY 6.860 miljoen en een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 4.610 miljoen of JPY 34,18 per aandeel.

Voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2025 verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 240.000 miljoen, een bedrijfswinst van JPY 17.100 miljoen en een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 11.000 miljoen of JPY 81,55 per aandeel.