De raad van bestuur van Axalta Coating Systems Ltd. heeft een terugkoopplan goedgekeurd in april 2024.