Op 4 maart 2024 diende AutoNation, Inc. een voorlopige proxyverklaring ingediend waarin om volmachten wordt gevraagd en er bij de aandeelhouders op wordt aangedrongen om tegen een aandeelhoudersvoorstel te stemmen, waarin wordt gevraagd dat het bedrijf een halfjaarlijks bijgewerkt verslag indient met informatie over de volgende punten van het bedrijf: (1) het beleid en de procedures van het Bedrijf voor het doen, met bedrijfsfondsen of -activa, van bijdragen en uitgaven (direct of indirect) om (a) deel te nemen aan of tussen te komen in een campagne namens (of tegen) een kandidaat voor een openbaar ambt, of (b) het algemene publiek, of een segment daarvan, te beïnvloeden met betrekking tot een verkiezing of referendum, (2) geldelijke en niet-geldelijke bijdragen en uitgaven (direct en indirect) die gebruikt worden op de manier zoals beschreven in sectie 1 hierboven, met inbegrip van: (a) de identiteit van de ontvanger en het aan elk betaalde bedrag; en (b) de titel(s) van de persoon (personen) in het bedrijf die verantwoordelijk is (zijn) voor de besluitvorming, ingediend door John Chevedden op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het bedrijf die gepland staat om gehouden te worden in paragraaf 1 hierboven, met inbegrip van?op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering die gepland staat voor 24 april 2024.