Atalaya Mining Plc heeft productierichtlijnen gegeven voor het jaar 2024. De koperproductie zal naar verwachting 51.000 tot 53.000 ton bedragen, wat consistent is met de productieniveaus voor boekjaar 2023, waarbij de productie voor boekjaar 2024 lichtjes verschuift naar H2 2024 als gevolg van het verwachte gradeprofiel.