(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft in het derde kwartaal van 2023 een hogere omzet behaald dan voorzien. Dit bleek dinsdag nabeurs uit de cijfers van de hafgeleiderspecialist.

"ASMI leverde robuuste resultaten af, ondanks de aanhoudende zwakke marktomstandigheden", zei CEO Benjamin Loh in een toelichting. Ook benadrukte hij dat ASMI "de eerste belangrijke orders" voor 'Gate-all-around', ofwel GAA, in het vierde kwartaal verwacht. Een deel daarvan werd al wel geboekt in het derde kwartaal, volgens de topman.

ASMI behaalde afgelopen kwartaal een omzet van 622,3 miljoen euro. De eerder door ASMI afgegeven outlook mikte op 580 tot 620 miljoen euro. De analistenconsensus ging uit van 605 miljoen euro.

In het tweede kwartaal bedroeg de omzet van ASMI 669 miljoen euro en in het derde kwartaal van 2022 was dit 610 miljoen euro.

Het aantal nieuwe orders kwam uit op 627,4 miljoen. De analisten hadden gerekend op slechts 539 miljoen euro, van 675,5 miljoen euro een jaar eerder. In het tweede kwartaal van dit jaar kwam het aantal nieuwe orders uit op 486 miljoen euro. ASMI sprak toen van een verzwakking van de marktomstandigheden en uitstel van opdrachten in logic en foundry.

De brutomarge kwam uit op 48,9 procent. Dat was nipt slechter dan de 49,0 procent in het tweede kwartaal, maar de analisten rekenden op een daling naar 47,6 procent. CEO Loh benadrukte de bijdrage uit China.

Verder verwachtte de markt een operationele winst van 140 miljoen euro, tegenover 180 miljoen euro in het tweede kwartaal en 160 miljoen euro een jaar eerder. ASMI presenteerde een operationele winst over het afgelopen kwartaal van 157,2 miljoen euro.

Onder de streep restte een genormaliseerde nettowinst van 139,1 miljoen euro. Er werd door de markt gerekend op 126 miljoen euro. Dat was 175 miljoen euro een jaar eerder en 161 miljoen euro in het tweede kwartaal.

Outlook

Voor het lopende vierde kwartaal mikt ASMI op een omzet van 600 tot 640 miljoen euro.

Voor de tweede jaarhelft rekent ASMI op een omzetdaling van 10 procent, in vergelijking tot de eerste zes maanden. Dat is iets optimistischer dan de daling van 10 procent of meer die eerder werd voorzien.

En voor 2023 rekent ASMI niet langer op een omzetgroei met een enkelcijferig percentage, bij constante wisselkoersen en inclusief de overname van LPE, maar op een groei van bijna 10 procent.

De operationele marge zal dit jaar minimaal 26 procent bedragen, merkte CEO Loh op. "Dat is iets beter dan de oude prognose van 26 procent of iets lager", aldus de topman dinsdag.

Verder rekent ASMI op een daling van de investeringen in wafer-apparatuur met een hoog enkelcijferig of een laag dubbelcijferig percentage. Dat is beter dan de daling van 15 tot 20 procent die eerder werd voorzien. Vooral de geheugenmarkt heeft het volgens ASMI moeilijk.

Analisten gaan uit van een omzet van 2,6 miljard euro in 2023. In 2022 behaalde ASMI een omzet van ruim 2,4 miljard euro.

Tijdens een beleggersdag eind september kwam ASMI met nieuwe doelen voor 2025. Het bedrijf rekent voor 2025 op een omzet van 3,0 tot 3,6 miljard euro. De oude outlook stond op 2,8 tot 3,4 miljard euro. De outlook voor de marges bleef onveranderd.

Dinsdag merkte ASMI nog op dat de recente exportmaatregelen die de VS afkondigden, vermoedelijk geen groot effect zullen hebben op ASMI.

Het aandeel ASMI sloot dinsdag licht lager op 362,20 euro.

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer