(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft dinsdag, zoals verwacht, de outlook voor 2025 verhoogd. Dit bleek voorafgaand aan een beleggersdag die het bedrijf vandaag in Londen organiseert.

ASMI rekent voor 2025 op een omzet van 3,0 tot 3,6 miljard euro. De oude outlook stond op 2,8 tot 3,4 miljard euro. Analisten geraadpleegd door ABM Financial News rekenden er ook op dat ASMI bij de beleggersdag de outlook zou verhogen. 

In 2027 denkt ASMI dat de omzet zal zijn gegroeid naar 4,0 tot 5,0 miljard euro. Dat komt tussen 2022 en 2027 neer op een samengestelde jaarlijkse groei van 11 tot 16 procent.

De brutomarge ziet ASMI nog altijd uitkomen op 46 tot 50 procent en de operationele marge op 26 tot 31 procent, zowel tot 2025 als tot 2027, maar met een opwaartse trend in de komende jaren.

ASMI zal jaarlijks 100 tot 180 miljoen euro investeren.

"We verwachten dat de markt voor ALD tot de snelst groeiende segmenten blijft behoren met een samengestelde jaarlijkse groei van 10 tot 14 procent tussen 2022 en 2027", liet ASMI in een toelichting weten. Het marktaandeel van ASMI zal boven de 55 procent blijven. In Si Epi denkt ASMI aan marktaandeel te kunnen winnen, tot meer dan 30 procent in 2025.

Volgens CEO Benjamin Loh zal ASMI beter blijven presteren dan de markt voor wafer fab equipment.  

ASMI liet dinsdag de outlook die was afgegeven voor het derde kwartaal ongemoeid. Dat wil zeggen een omzet van 580 tot 620 miljoen euro. De orders zullen lager uitvallen dan in de eerste drie maanden, maar daarvoor had ASMI bij de eerstekwartaalcijfers al gewaarschuwd. De afname zal echter minder sterk zijn dan in het tweede kwartaal, verwacht ASMI.

Voor de tweede jaarhelft rekent ASMI ook nog altijd op een omzetdaling van 10 procent of meer, in vergelijking tot de eerste zes maanden.

Toch verwacht ASMI voor 2023 nog altijd een omzetgroei met een enkelcijferig percentage, bij constante wisselkoersen en inclusief de overname van LPE. 

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer