ASM Group S.A. heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het volledige jaar dat eindigde op 31 december 2020. Voor het volledige jaar kondigde het bedrijf aan dat de totale inkomsten 215,977 miljoen PLN bedroegen, tegenover 257,415 miljoen PLN een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg PLN 1,015 miljoen, vergeleken met PLN 5,268 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg PLN 27,117 miljoen, vergeleken met PLN 23,119 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel bedroeg PLN 0,52 vergeleken met PLN 0,47 een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg PLN 0,14 vergeleken met PLN 0,03 een jaar geleden.