Asia Tele-Net and Technology Corporation Limited heeft op de jaarlijkse Algemene Vergadering, gehouden op 23 juni 2022, de uitkering van een slotdividend van 0,02 HKD per Aandeel in het geplaatste kapitaal van de Vennootschap voor het op 31 december 2021 geëindigde jaar, betaalbaar gesteld aan de aandeelhouders wier namen voorkomen in het register van de leden van de Vennootschap op 4 juli 2022, goedgekeurd en betaalbaar gesteld.