Asia Tele-Net and Technology Corporation Limited heeft op haar AVA, gehouden op 19 juni 2023, aangekondigd dat de heer HONG Hui Lung door het bedrijf is benoemd tot INED met een termijn van 3 jaar ter vervanging van een aftredende INED. De heer Hong zal zijn functie uitoefenen vanaf 19 juni 2023 (na sluiting van de AVA) tot 18 juni 2025. De biografische gegevens van de heer Hong werden bekendgemaakt in de Circulaire en worden voor het gemak in deze aankondiging herhaald.
De heer Hong, 54 jaar oud, behaalde in 1992 een bachelorgraad in wetenschappen aan de Universiteit van Hongkong. Na zijn afstuderen werkte de heer Hong bij een internationaal accountantskantoor. De heer Hong heeft professionele expertise en uitgebreide ervaring in investment banking gedurende ongeveer 16 jaar. De heer Hong heeft als spreker deelgenomen aan bepaalde professionele trainingen en seminars met betrekking tot de regelgeving, het landschap en de ontwikkeling van de kapitaalmarkten van Hongkong en China. De heer Hong is een fellow member van de Association of Chartered Certified Accountants. De heer Hong moet volgens de statuten van de Vennootschap op de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap aftreden en herkozen worden. Als zijn benoeming wordt goedgekeurd door de Aandeelhouders in de jaarlijkse algemene vergadering, wordt hij benoemd tot een INED van het Bedrijf, en lid van elk van de auditcommissie, remuneratiecommissie en nominatiecommissie van de Raad. De heer Hong is onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van China Environmental Energy Investment Limited (Aandelencode: 0986).
Limited (Stock code: 0986) sinds 22 februari 2021. Hij was een onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder van China Digital Culture (Group) Limited (Stock code: 8175) tussen 1 november 2021 en 16 maart 2023. De heer Hong is eigenaar van een drukkerij en heeft de Vennootschap eens in de twee jaar drukdiensten verleend voor het drukken van het jaarverslag en het tussentijds verslag. Het totale bedrag dat door het Bedrijf aan zijn drukkerij werd betaald, bedroeg niet meer dan HKD 66.000 in 2021 voor het jaarverslag over 2020 en HKD 48.000 in 2022 voor het tussentijds verslag over 2022. De heer Hong is niet financieel afhankelijk van de Vennootschap, haar holdingmaatschappij of een van hun respectieve dochterondernemingen of kernverbonden personen van de Vennootschap. Er wordt verwacht dat het Bedrijf zijn drukkerij kan inhuren voor vergelijkbare vergoedingen als zijn bedrijf. De SFC heeft geen bevindingen tegen de heer Hong gedaan wegens oneerlijkheid of het behalen van oneerlijk voordeel uit zijn mislukkingen. De heer Hong zal met ingang van 19 juni 2023 lid zijn van de auditcommissie en remuneratiecommissie van het Bedrijf.