Ascendis Pharma A/S kondigt aan dat de Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) van het Verenigd Koninkrijk YORVIPATH® (palopegteriparatide; ontwikkeld als TransCon? PTH) in Groot-Brittannië heeft goedgekeurd als een substitutietherapie voor bijschildklierhormoon (PTH) voor de behandeling van volwassenen met chronische hypoparathyreoïdie, en YORVIPATH ook de status van weesgeneesmiddel heeft verleend. YORVIPATH is een prodrug van bijschildklierhormoon (PTH 1-34) dat eenmaal daags wordt toegediend.

De MHRA-goedkeuring van YORVIPATH is gebaseerd op hetzelfde dossier dat werd ingediend bij de aanvraag van Ascendis Pharma voor een vergunning voor het in de handel brengen bij het Europees Geneesmiddelenbureau, wat leidde tot de vergunning van de Europese Commissie voor YORVIPATH in de Europese Unie in november 2023. De weesstatus biedt 10 jaar marktexclusiviteit in Groot-Brittannië met betrekking tot vergelijkbare geneesmiddelen voor de goedgekeurde weesindicatie van chronische hypoparathyreoïdie bij volwassenen. TransCon PTH is ook in ontwikkeling voor de behandeling van volwassenen met chronische hypoparathyreoïdie in de Verenigde Staten, Japan en andere landen.