Ascendis Pharma A/S kondigt 2-jaars resultaten aan van een post-hoc analyse van de Fase 3 PaTHway Trial van de onderneming, waarin significante en aanhoudende verbeteringen in de nierfunctie worden aangetoond bij volwassenen met chronische hypoparathyreoïdie die behandeld worden met TransCon PTH (palopegteriparatide). De gegevens werden gedeeld in een mondelinge presentatie op 12 mei door Peter Schwarz, M.D., hoogleraar klinische geneeskunde aan de Universiteit van Kopenhagen, tijdens het European Congress of Endocrinology 2024 (ECE 2024), de jaarlijkse bijeenkomst van de European Society of Endocrinology. De post-hoc analyse onderzocht de invloed van behandeling met TransCon PTH op de nierfunctie aan de hand van de geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) tot en met week 104 (n=76) van PaTHway, een Fase 3 dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek met 82 gedoseerde volwassenen met chronische hypoparathyreoïdie, gerandomiseerd 3:1 (TransCon PTH:placebo; beide armen aanvankelijk gelijktijdig toegediend met conventionele therapie van actieve vitamine D en oraal calcium), met een 26 weken durende geblindeerde periode gevolgd door een 156 weken durende open-label verlengingsperiode.

In beide behandelingsgroepen resulteerde de behandeling met TransCon PTH in een gemiddelde stijging van de eGFR met 8,9 ml/min/1,73m2 (p < 0,0001) ten opzichte van de uitgangswaarde in week 52, die aanhield in week 104 met een gemiddelde verandering ten opzichte van de uitgangswaarde van 9,0 ml/min/1,73m2 (p < 0,0001). De behandeling werd over het algemeen goed verdragen, zonder nieuwe veiligheidssignalen. TransCon PTH-behandeling werd geassocieerd met klinisch significante toenames (= 5 ml/min/1,73 m2) in eGFR binnen 26 weken die aanhielden tot en met week 104 van PaTHway.