Inloggen
E-mail
Wachtwoord
Paswoord weergeven
Bewaren
Bent u uw wachtwoord vergeten?
Gratis lid worden
Registreer
Registreer
Instellingen
Instellingen
Dynamische koersen 
OFFON
 1. Homepagina
 2. Aandelen
 3. BelgiŽ
 4. Euronext Bruxelles
 5. Ascencio
 6. Nieuws
 7. Overzicht
    ASC   BE0003856730

ASCENCIO

(ASC)
Real-time koersen. Real Time Euronext Bruxelles - 24/09 17:35:27
49.6 EUR   -0.80%
06/08Afwachtende houding in Brussel
AM
06/08Vlakke koersen in Brussel
AM
05/08UPDATE : Huurinkomsten Ascencio in de lift
AM
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsRatingenAgendaOndernemingFinanciŽnConsensusHerzieningenBeursproducten 
OverzichtAl het nieuwsAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuwsAnalyse MarketScreener

Ascencio : Financieel halfjaarverslag 2020-2021

11/06/2021 | 17:53

F I N A N C I E E L H A L F J A A R V E R S L A G V A N D E S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R

E E R S T E S E M E S T E R V A N H E T B O E K J A A R 2 0 2 0 / 2 0 2 1

Gereglementeerde informatie

11 juni 2021 - Onder embargo tot 17.40 u.

G RO EI VA N DE HU U RI NK OM ST EN

U IT ZI CH T O P DI VID E N D G EL IJ K AAN DA T VA N VO RIG BO EK JA AR

OPERATIONEEL RESULTAAT

 • Huurinkomsten van 23,15 miljoen EUR, een stijging met 9,1% (vóór coronacrisis impact)
 • Coronacrisis impact van 0,67 miljoen EUR (2,9% van de huurinkomsten) in het 1ste semester van het boekjaar
 • EPRA Earnings van 15,24 miljoen EUR, een stijging met 4,4% (na coronacrisis impact)

GEGEVENS PER AANDEEL

EPRA Earnings: 2,31 EUR per aandeel, een stijging met 4,4%

NAV EPRA : 53,63 EUR per aandeel tegen 54,95 EUR op 30/09/2020

VASTGOEDPORTEFEUILLE

 • Waarde van de portefeuille (zonder IFRS 16) : 699 miljoen EUR, een stijging met 8 miljoen EUR tegenover 30/09/2020, ten gevolge van investeringen in het 1ste semester

Stabiele reële waarde van de bestaande portefeuille

Portefeuille met retailwinkels aan de stadsrand, veerkrachtig en defensief:

 • 41% van de huurgelden uit de voedingssector
 • 10% van de huurgelden uit de doe-het-zelfsector
 • 9% van de huurgelden uit de home/decoratiesector
 • Bezettingsgraad: 96,0% (tegen 97,7% op 30/09/2020)
  FINANCIËLE STRUCTUUR

Schuldratio1 van 50,0% op 31/03/2021

Gemiddelde kost van de schuldenlast: 1,85% tegen 1,86% op 31/03/2020

1 Schuldratio berekend overeenkomstig het KB van 28 april 2018 betreffende de GVV.

Avenue Jean Mermoz, 1 bte 4 - 6041 Gosselies BE 0881.334.476 - RPR Charleroi www.ascencio.be

11 juni 2021 Onder embargo tot 17.40 u.

INHOUDSOPGAVE

1.

Voorstelling .................................................................................................................

3

2.

Beheerverslag over de halfjaarlijkse toestand........................................................

3

2.1. Synthese van de activiteiten gedurende het 1ste semester van het boekjaar ...................

3

2.2. Geconsolideerd resultaat van het 1ste semester van het boekjaar 2020/2021...................

5

2.3. Geconsolideerde balans op 31 maart 2021 ...........................................................................

7

2.4.

Vastgoedportefeuille .................................................................................................................

8

2.5. Geconsolideerde gegevens per aandeel ............................................................................

12

2.6. Belangrijke gebeurtenissen en transacties na 31 maart 2021.............................................

12

2.7. Voornaamste risico's en onzekerheden .................................................................................

12

2.8. Vooruitzichten en impact van de coronacrisis .....................................................................

12

3.

Verslag van de vastgoeddeskundigen .................................................................

13

3.1.

Vastgoeddeskundigen ............................................................................................................

13

3.2.

Expertrapport ............................................................................................................................

14

4.

Ascencio op de beurs .............................................................................................

17

4.1. Ontwikkeling van de slotkoers en van de intrinsieke waarde .............................................

17

4.2.

Betaald dividend ......................................................................................................................

17

4.3. Aandeelhoudersstructuur van Ascencio CVA per 31 maart 2021 .....................................

17

5.

Verkorte geconsolideerde financiële overzichten ...............................................

18

5.1. Geconsolideerde balans op 31 maart 2021 .........................................................................

18

5.2. Staat van het geconsolideerd globaal resultaat op 31 maart 2021..................................

20

5.3.

Geconsolideerd kasstroomoverzicht......................................................................................

22

5.4. Geconsolideerd mutatie-overzicht van het eigen vermogen............................................

23

5.5. Toelichtingen bij de verkorte geconsolideerde financiële overzichten ............................

24

TOELICHTING 1 Algemene informatie en boekhoudkundige methodes .................................................

24

TOELICHTING 2 Bronnen van onzekerheid en boekhoudkundige beoordeling van de coronacrisis .......

24

TOELICHTING 3

Sectorale informatie ......................................................................................................

25

TOELICHTING 4

Vastgoedbeleggingen.....................................................................................................

25

TOELICHTING 5 Categorieën en aanduiding van de financiële instrumenten .........................................

28

TOELICHTING 6

Financiële schulden........................................................................................................

29

TOELICHTING 7

Financiële instrumenten ................................................................................................

29

TOELICHTING 8 Overige langlopende financiële verplichtingen..............................................................

31

TOELICHTING 9 Nettoresultaat per aandeel............................................................................................

31

TOELICHTING 10 Gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na de afsluitingsdatum op 31/03/2021 . 31

5.6. Verslag van de commissaris ....................................................................................................

32

6.

Verklaring van de verantwoordelijke personen ...................................................

33

7.

Informatie over toekomstgerichte verklaringen ...................................................

33

8.

Financiële kalender .................................................................................................

33

9.

Informatiefiche .........................................................................................................

34

Reconciliatie van de APM's (Alternatieve Prestatiemaatstaven) ...............................

35

EPRA ..................................................................................................................................

36

2

11 juni 2021 Onder embargo tot 17.40 u.

1. Voorstelling

Ascencio CVA is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap ("openbare GVV") die gespecialiseerd is in vastgoed aan de stadsrand en de voedingssector.

Haar vastgoedportefeuille bestaat op dit ogenblik uit 106 gebouwen, verspreid over België, Frankrijk en Spanje die goed zijn voor 46,5 miljoen EUR huurinkomsten op jaarbasis. De reële waarde van de vastgoedportefeuille op 31 maart 2021 bedraagt 699 miljoen EUR.

Een tiental activiteitensectoren zijn vertegenwoordigd, zij het met een overwicht van de voedingssector (41% van de jaarlijkse huurinkomsten) en de doe-het-zelfsector (10% van de jaarlijkse huurinkomsten), met winkelketens uit groepen zoals Casino, Mestdagh Groep, Grand Frais (Frankrijk), Carrefour, Delhaize, Aldi en Lidl. De winkelketens Brico/Brico Plan It, Decathlon, Worten, Krëfel en Hubo zijn andere belangrijke huurders van de GVV.

Ascencio CVA noteert op Euronext Brussel. Op 31 maart 2021 bedraagt haar beurskapitalisatie 312 miljoen EUR (koers van het aandeel op deze datum: 47,35 EUR).

2. Beheerverslag over de halfjaarlijkse toestand

2.1. Synthese van de activiteiten gedurende het 1ste semester van het boekjaar

Gestegen resultaten

De resultaten van het 1ste semester 2020/2021 vertonen een belangrijke stijging (+9,1%) van de huurinkomsten, vóór de impact van de gezondheidscrisis veroorzaakt door COVID-19.

Deze mooie verbetering is het gevolg van de verwerving, op 6 maart 2020, voor 85 miljoen EUR, van 5 voedingswinkels in het zuidoosten van Frankrijk die allemaal aan de Groep Casino verhuurd zijn, met jaarlijkse huurinkomsten van 4,6 miljoen EUR.

Dankzij deze verwerving is het aandeel van de voedingssector nog gestegen tot 41% van de huurgelden in de Ascencio-portefeuille.

De coronacrisis

Sinds het begin van de pandemie hebben de handelszaken aan de stadsrand en de voedingssector zich weten staande te houden:

 1. De voedingssector heeft tijdens deze crisis bijzonder goed gepresteerd met een omzetstijging, gestimuleerd door telewerk en de sluiting van de horecasector.
 2. De retailhandel aan de stadsrand wist zich om meerdere redenen te handhaven, met name:
  • Het was er 'coronasafe': retailparken bleken plekken te zijn waar de klanten zich zeker voelden door het aspect 'shoppen in de openlucht', de toegankelijkheid, de ruime parkeermogelijkheden en de grootte van de winkels die er gevestigd zijn;
  • 'Essentiële' winkels mochten openblijven en dat zijn voornamelijk handelszaken die aanwezig zijn in de winkelruimtes aan de stadsrand;

Bijgevolg ging de herneming van het aantal bezoekers daar sneller.

3

11 juni 2021 Onder embargo tot 17.40 u.

De tweede golf van de pandemie in november 2020 leidde tot een nieuwe sluitingsperiode voor niet-essentiële winkels in België (van 1 tot 30 november 2020) en in Frankrijk (van 1 tot 27 november 2020). Deze golf had ook een impact in Spanje.

De gevolgen van deze tweede lockdown waren beperkter dan die van de eerste omdat meer handelszaken als essentieel werden beschouwd en dus mochten openblijven.

Dankzij haar blootstelling aan de diverse sectoren werd slechts 40% van de inkomsten van Ascencio beïnvloed door de sluitingen van november (tegen 60% in het voorjaar van 2020) en gedurende een kortere periode (1 maand tegenover 2 maanden tijdens de eerste golf). In Spanje bleven de winkels van Ascencio bovendien gedeeltelijk geopend gedurende het volledige 4de kwartaal van 2020.

Zoals tijdens de 1ste lockdown is Ascencio doelgerichte, individuele besprekingen begonnen met elke detailhandelaar waarvan de winkels werden gesloten en de activiteit zwaar werd getroffen.

Op 31 maart 2021 had Ascencio een overeenkomst gesloten met bijna 80% van haar huurders in België en Spanje voor de sluitingsperiodes tussen oktober 2020 en maart 2021. In Frankrijk werd in afwachting van de evaluatie van de aangekondigde maatregelen van de overheid een overeenkomst gesloten met ongeveer 40% van de huurders.

Ascencio schatte op 31/03/2021 de impact van de coronacrisis op de huurinkomsten voor het 1ste semester op 0,67 miljoen EUR (hetzij 2,9% van huurinkomsten) als gevolg van de gedeeltelijke kwijtschelding van huurgelden.

4

11 juni 2021 Onder embargo tot 17.40 u.

2.2. Geconsolideerd resultaat van het 1ste semester van het boekjaar 2020/2021

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN (000 EUR)

31/03/2021

31/03/2020

Huurinkomsten

23.146

21.213

Met verhuur verbonden kosten

-662

-74

Niet doorgefactureerde huurlasten en taks

-17

-36

Vastgoedresultaat

22.467

21.103

Vastgoedkosten

-1.752

-1.651

Algemene kosten

-2.112

-2.097

Overige operationele opbrengsten en kosten

1

10

Operationeel resultaat vóór het resultaat op de portefeuille

18.604

17.364

Operationele winstmarge (*)

80,4%

81,9%

Financiële opbrengsten

-

-

Netto interestkosten

-2.901

-2.310

Overige financiële kosten

-212

-191

Belastingen

-253

-261

EPRA Earnings

15.238

14.601

Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen

-

-41

Variaties van de reële waarde van vastgoedbeleggingen

143

-11.622

Overig resultaat op de portefeuille

-

-

Resultaat op de portefeuille

143

-11.664

Variaties in de reële waarde van de financiële activa en

3.763

2.398

verplichtingen

Uitgestelde belastingen

-28

20

Belastingen op resultaat verkoop

-

-

Exit Tax

-

-

NETTORESULTAAT

19.115

5.355

 1. Alternatieve Prestatiesmaatstaf (APM). Zie bladzijden 35 tot 40.

De huurinkomsten van het eerste semester van het boekjaar, vóór coronacrisis impact, zijn met 9,1% gestegen tegenover het eerste semester van het boekjaar 2019/2020 en bedragen 23,15 miljoen EUR.

De tabel hieronder geeft de huurinkomsten per land:

HUURINKOMSTEN (000 EUR)

31/03/2021

31/03/2020

Belgïe

12.556

54%

12.811

60%

Frankrijk

9.611

42%

7.426

35%

Spanje

980

4%

976

5%

TOTAAL

23.146

100%

21.213

100%

5

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Disclaimer

Ascencio SCA published this content on 11 June 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 June 2021 15:52:07 UTC.


© Publicnow 2021
Nieuws over ASCENCIO
06/08Afwachtende houding in Brussel
AM
06/08Vlakke koersen in Brussel
AM
05/08UPDATE : Huurinkomsten Ascencio in de lift
AM
05/08Huurinkomsten Ascencio in de lift
AM
05/08BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
04/08BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
04/08BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
03/08BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
03/08BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
02/08BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
Meer nieuws
FinanciŽle cijfers
Omzet 2021 - - -
Nettowinst (verlies) 2021 - - -
Nettoschuld 2021 - - -
Koers/winst verhouding 2021 -
Dividendrendement 2021 7,56%
Marktkapitalisatie 327 M 383 M -
Kapitalisatie / Omzet 2021 -
Kapitalisatie / Omzet 2022 -
Aantal werknemrs 19
Percentage vrij verhandelbaar 80,5%
Grafiek ASCENCIO
Duur : Periode :
Ascencio : Grafische technische analyse Ascencio | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Trends in de technische analyse ASCENCIO
Korte termijnMiddellange termijnLange termijn
TrendsdalerBullishBullish
Evolutie van de resultatenrekening
Consensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies Houden
Aantal analisten 1
Laatste slotkoers 49,60 €
Gemiddelde koersdoel 51,00 €
Spread / Gemiddelde doel 2,82%
Herzieningen van WPA
Managers en directeuren
Vincent H. Querton Chief Executive Officer & Executive Director
MichŤle Delvaux Chief Financial Officer
Carl Mestdagh Chairman
Laurence Deklerck Independent Non-Executive Director
Patrick Tacq Independent Non-Executive Director
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
ASCENCIO3.44%383
EQUINIX, INC. (REIT)16.87%74 913
DIGITAL REALTY TRUST, INC.9.47%44 285
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.9.63%29 770
REALTY INCOME CORPORATION6.90%25 879
SEGRO PLC32.76%20 674