Sinds Preeti Srivastav in 2020 bij de Asahi Group kwam werken als hoofd duurzaamheid, heeft ze de Japanse brouwer geholpen om verschillende milieu- en sociale toezeggingen te doen, maar ze heeft het bedrijf niet zover gekregen dat het al zijn vorderingen openbaar maakt.

Asahi zei op 9 februari dat het zijn doelstelling om de netto broeikasgasemissies tot nul terug te brengen, had vervroegd van 2050 naar 2040. Het bedrijf heeft niet volledig uitgelegd hoe het dat doel denkt te bereiken.

Asahi houdt een in december 2020 gelanceerd "dashboard" voor duurzaamheid en diversiteit, gelijkheid en inclusie (DE&I) geheim om de vooruitgang op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG) te volgen, zei Srivastav in een interview.

Het dashboard dient als een intern systeem voor het verzamelen van gegevens die vervolgens worden gebruikt voor externe verslaglegging, aldus Asahi.

"Er zijn zoveel landmijnen op sommige van deze gebieden," zei Srivastav. Ze merkte op dat collega Anheuser-Busch InBev de verkoop van Bud Light zag dalen omdat sommige bierdrinkers in de V.S. huiverig waren voor een promotie met transgender influencer Dylan Mulvaney.

Srivastav noemde ook de angst dat werknemers en consumenten kritiek zouden kunnen hebben op de trage vooruitgang op het gebied van ESG-doelstellingen of dat toezichthouders of beleggers "greenwashing" rechtszaken zouden kunnen aanspannen om Asahi en andere bedrijven te beschuldigen van het overdrijven van ESG-prestaties.

"Veel bedrijven, waaronder wij, aarzelen om over ons duurzaamheidswerk te praten totdat we zelfs maar een marginale verbetering of impact kunnen laten zien," zei Srivastav.

De interviews van Reuters met meer dan 20 leidinggevenden van bedrijven, databedrijven, consultants en investeerders laten zien hoe ESG-openbaarmakingen voor bedrijven een steeds uitdagender evenwichtsoefening zijn geworden.

Milieu- en sociaal denkende klanten, werknemers en zakenpartners willen ambitieuze ESG-doelstellingen en willen dat bedrijven hun vooruitgang documenteren, terwijl toezichthouders en beleggers ESG-verklaringen nauwkeurig onderzoeken op nauwkeurigheid. Ondertussen hebben sommige politici, vooral de Republikeinen in de VS, bedrijven onder druk gezet om hun ESG-beleid helemaal te laten vallen.

Het resultaat is vaak discretie over ESG-beleid en -prestaties, of "greenhushing" zoals bedrijfsleiders het noemen.

Uit een analyse van meer dan 10.000 nieuwsbronnen voor milieuverklaringen die door gegevensbedrijf Permutable met Reuters is gedeeld, blijkt dat "greenhushing" het meest prominent is in de VS, met name voor bedrijven die afhankelijk zijn van door de Republikeinen geleide staten voor inkomsten of regelgevende ondersteuning.

Bedrijven uit de financiële sector met een gezamenlijke waarde van $10 miljard of meer vertoonden in het derde kwartaal van 2023 de grootste daling in ESG-gerelateerde verklaringen op jaarbasis, met een daling van 20%. Amerikaanse Republikeinse politici hebben het gemunt op banken en vermogensbeheerders die de overgang van fossiele brandstoffen naar schonere vormen van energie ondersteunen.

Uit een recent onderzoek van The Conference Board, een Amerikaanse denktank, bleek dat 37% van de respondenten uit de financiële en verzekeringssector te maken had gehad met een of andere vorm van ESG-tegenslag. Dat is veel meer dan de op één na meest getroffen sector, zakelijke en professionele dienstverlening, met 8%.

Volgens de gegevens van Permutable daalden de ESG-vermeldingen van auto- en gezondheidszorgbedrijven ook. Uitspraken van voedsel- en drankbedrijven bleven gelijk.

Politici in door de Republikeinen gecontroleerde Amerikaanse staten hebben in 2024 al 150 anti-ESG-wetsvoorstellen ingediend, wat volgens Andrew Behar, directeur van de activistische groep As You Sow, die druk uitoefent op bedrijven, waaronder de grote Amerikaanse banken, vanwege ESG-kwesties, een afschrikkend effect heeft gehad.

"We moeten een heel dunne lijn bewandelen... we zitten nu in een bijzonder moeilijke situatie in de Verenigde Staten. De manier waarop we praten wordt beïnvloed," zei een leidinggevende van een Amerikaanse bank op voorwaarde van anonimiteit.

Een bron bij Europese banken zei dat Amerikaanse klanten ook getroffen werden:

"Kijk, het klimaat in de VS, je gaat naar een klant die een 'E'-project doet, hij wil het niet eens 'E' noemen ... Iedereen is op dit moment terughoudend.

Elders in de wereld is de trend heel anders. Regeringen in veel zwaar vervuilde Aziatische landen zetten bedrijven onder druk om meer aan duurzaamheid te doen. Aziatische financiële bedrijven vertoonden in dezelfde periode een gezamenlijke stijging van 70% in ESG-vermeldingen, terwijl Europese financiële bedrijven een stijging van 51% lieten zien, zo bleek uit de gegevens.

VERSCHILLENDE SPANNINGEN

In de VS stegen de ESG-aankondigingen in sectoren als de detailhandel en de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, volgens de gegevens van Permutable, omdat sommige consumenten meer waarde hechten aan milieu- en sociaalvriendelijke producten.

Dit leidde tot "verschillende spanningen" tussen bedrijven en hun juridische teams over het uiten over milieustrategieën, zelfs in dezelfde sector, "afhankelijk van wie hun klantenkring is", aldus Behar van As You Sow.

Starbucks, bijvoorbeeld, verhoogde de milieuaankondigingen in het derde kwartaal met 56% en begon 2024 met de aankondiging dat het papierafval verminderde door klanten hun eigen bekers te laten gebruiken in haar winkels.

"Klanten geven om hun gemeenschappen en de planeet," zei een woordvoerder van Starbucks, en voegde eraan toe dat dit ertoe heeft bijgedragen dat Starbucks meer over het milieu rapporteert en de beloning van leidinggevenden koppelt aan vooruitgang op het gebied van de doelstellingen.

In de Amerikaanse nutssector, die te lijden heeft gehad van extreme weersomstandigheden zoals stormen en bosbranden, stegen de totale afschriften met 5% op jaarbasis. Een uitzondering was het regionale nutsbedrijf Black Hills, dat zei dat zijn investeerders prioriteit gaven aan het financiële welzijn op de korte termijn.

"Zodra de winstgroei in gevaar kwam, waren de investeerders en analisten plotseling minder geïnteresseerd in ESG-onderwerpen," zei Jerome Nichols, directeur investor relations.

Andere bedrijven zeiden zich zorgen te maken over negatieve pers of consumenten die nuances van duurzaamheidsinitiatieven verkeerd interpreteren.

Het is te "ingewikkeld" om in een paar woorden op een verpakking te zetten, vertelde Oriol Margo, hoofd van EMEA duurzaamheidstransformatie bij Huggies luiersmaker Kimberly-Clark, aan Reuters in de marge van de Reuters IMPACT conferentie in Londen.

"Dit is een probleem -- ik kan niet beweren dat we er een antwoord op hebben... We praten niet veel over duurzaamheid. We praten niet genoeg."