AS ONE Corporation heeft geconsolideerde winstverwachtingen afgegeven voor het volledige jaar dat eindigt op 31 maart 2024. Voor het hele jaar dat eindigt op 31 maart 2024 verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 96.600 miljoen, een bedrijfswinst van JPY 10.330 miljoen en een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 7.350 miljoen of JPY 203,11 per basisaandeel.