AS ONE Corporation heeft een indicatie gegeven van het dividend aan het einde van het jaar voor het hele jaar dat eindigt op 31 maart 2024. Het bedrijf verwacht over het hele jaar een dividend uit te keren van JPY 51,00 per aandeel, vergeleken met JPY 63,00 per aandeel een jaar geleden.