AS ONE Corporation heeft geconsolideerde winstverwachtingen gegeven voor de periode eindigend in maart 2021. Voor de periode eindigend in maart 2020 verwacht de onderneming een netto-omzet van JPY 75.070 miljoen, een bedrijfsresultaat van JPY 6.820 miljoen, een gewone winst van JPY 9.120 miljoen, een winst toe te rekenen aan aandeelhouders van JPY 4.900 miljoen en een gewone winst per aandeel van JPY 262,29.