AS ONE Corporation heeft een dividendvoorspelling gedaan voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2024. Voor dat jaar verwacht de onderneming een dividend van 51,00 JPY per aandeel uit te keren.