De Brusselse index Bel20 daalde in de ochtend van 20 december 2023 met 3,5 %, getrokken door de daling van meer dan 30 % van ArgenX. De sterbiotech van de Belgische beurs kondigde vanochtend voor de opening negatieve voorlopige resultaten aan voor de ADDRESS-studie die efgartigimod (Vyvgart) subcutaan (SC) evalueert bij volwassenen met pemphigus vulgaris (PV) en pemphigus foliaceus (PF). De behandeling voldeed niet aan zijn primaire (noch secundaire) criterium, namelijk volledige remissie met een minimale dosis steroïden tegen placebo. ArgenX zal de verdere ontwikkeling van pemphigus niet voortzetten en plant om prioriteit te verlenen aan de lopende klinische ontwikkeling van efgartigimod, een van zijn indicaties voor ernstige auto-immuunziekten.

ArgenX chute lourdement

ArgenX valt zwaar

"We zijn teleurgesteld over de resultaten van vandaag, vooral voor patiënten met pemphigus die weinig innovatie in dit behandelingsgebied hebben gezien", zei Luc Truyen, de medisch directeur van de biotech. ArgenX heeft de BALLAD-studie bekeken in het licht van de resultaten van ADDRESS en de vergelijkbare biologie tussen pemphigus en bulleuze pemphigoïd, en heeft besloten om op dit moment geen stop- of voortzettingsbeslissing te nemen.

Tweede mislukking in enkele weken

"ArgenX incasseert een tweede zware klap in korte tijd na de negatieve resultaten op de PTI minder dan een maand geleden", legt Thomas Vranken uit, die het dossier bij KBC volgt. "Opnieuw hebben de hoge responspercentages op de placebo in de controlegroep ravage aangericht en benadrukken ze de grote variabiliteit van deze ernstige auto-immuunindicaties", verduidelijkt de analist, die zijn koopaanbeveling verlaagt naar “accumuleren” met een verlaagd doel van 485 naar 435 EUR. De pemphigus-indicatie wordt uit de waardering van het dossier gehaald.

"Wat de resultaten met betrekking tot pemphigus betreft, denken we dat het onverwachte element het hoge responspercentage van de placebogroep is. Eerdere opmerkingen van artsen suggereerden dat het responspercentage in de placebogroep waarschijnlijk erg laag was gezien de minimale dosis steroïden. Dat leidt tot vragen over de selectie van patiënten voor deze proef", merkt Xian Deng van UBS op. De analist verklaart de sterke daling van de dag als volgt: het is een tweede onverwachte mislukking, bij een indicatie die door beleggers als vrij haalbaar werd gezien, en voor een zeer gemediatiseerd en royaal gewaardeerd bedrijf.